Fractieoverleg

Op maandagavond komt de fractie van de Houtense VVD bij elkaar op het gemeentehuis in kamer 0.45.

Wil je iets met de fractie bespreken dan kan dat bijvoorbeeld tijdens het fractieoverleg. Hiervoor graag eerst wel contact opnemen via fractie@vvd-houten.nl.

Op de foto van links naar rechts: commissielid Mathieu Cox, raadslid Karen Voshol, commissielid Robert Paling, fractievoorzitter Eef Stiekema, raadslid Jan Rinkel en raadslid Ruud Vis.