Klankbordgroep Ruimte

In de klankbordgroep Ruimte worden raads- en commissieleden bijgepraat over actuele onderwerpen ten aanzien van bouwlocaties en ontwikkelingen op die locaties.

Voor de Houtense VVD zit Raadslid Ruud Vis in deze klankbordgroep.