Klankbordgroep Sociaal Domein

Op dit bijpraatmoment wordt de raad bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van de kostenbesparingen rond het Sociaal Domein Jeugd