Agenda Rondetafelgesprek

Dinsdag 4 september staat het volgende rondetafelgesprek op het programma. In dit artikel kun je lezen wat er op het programma staat en welk lid van de VVD fractie het onderwerp behandelt.


Rondetafelgesprek 
(tijd en locatie)

Onderwerp

Wie

RTG12 om 20:30u in de Raadzaal

Collegeprogramma 2018-2022


Eef Stiekema


Bij vragen of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen kan contact opgenomen worden via: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering kunt u vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemd en eerdere raadsvoorstellen staan ook hier. 

Het collegeprogramma wordt na de informatie vergarende fase in de RTG op 18 september in de raad besproken.

Waar gaan het rondetafelgesprek over?

Collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij!

In de afgelopen periode heeft het college na en met inbreng van inwoners en raad het coalitieakkoord uitgewerkt tot een collegeprogramma. Dit collegeprogramma beschrijft hoe het college de doelen zoals beschreven in het coalitieakkoord wil bereiken. 

De financiële effecten van het collegeprogramma worden na vaststellen verwerkt in de begroting. Om ambities op gebied van het buitengebied (versterken recreatie), mobiliteit (verbeteren bereikbaarheid van Houten) en sociale zekerheid (lokaler, beter en meer mensen aan het werk helpen) te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld om €2,5 miljoen uit de beklemde reserve te halen. Deze blijft dan met €21,5 miljoen nog ruim boven de afgesproken ondergrens van €20 miljoen.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek en raadsvergadering behandeld door VVD fractievoorzitter Eef Stiekema. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.