Videoimpressie Cultuurdebat

Op Valentijnsdag konden de politieke partijen uit Houten hun liefde voor cultuur bespreken in het Cultuurdebat. We maakten een korte videoimpressie van de avond.

Lijsttrekker Eef Stiekema gaf aan dat de Houtense VVD cultuur erg belangrijk vindt. Een goed cultuuraanbod draagt namelijk bij aan de verbinding tussen de inwoners van Houten. Het betekent echter niet  dat er een ongelimiteerde zak geld voor klaar staat. Het ondernemerschap dat een aantal verenigingen en het theater in de afgelopen jaren hebben laten zien bewijst dit ook. 

“Het is vooral belangrijk dat we het ondernemerschap niet in de weg staan en helpen bij de uitdagingen die er zijn. Zo willen wij bijvoorbeeld het aantal regels voor het houden van evenementen veel eenvoudiger maken: drempels weg voor culturele initiatiefnemers!”

Voor de volledigheid kun je hieronder lezen wat er over cultuur in ons verkiezingsprogramma staat.

Kunst en cultuur

Inwoners van Houten, Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ‘t Waal voelen zich thuis in de gemeente Houten. Houtenaren zijn trots op hun Houten, hun stad, hun dorp, hun kleine kernen. Houten is de vertrouwde omgeving, waar je prima kunt leven, wonen, werken en waar je je veilig voelt. Er is ruimte voor eigen initiatief van inwoners en ondernemers en de gemeente is er voor jou. Je kunt er doen wat jij leuk of interessant vindt. Dat is wat we samen hebben opgebouwd en waar we trots op zijn. Dat is wat de VVD wil behouden en versterken.  

Verenigingsleven

De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verenigingsleven als bindmiddel in de samenleving. Zeker in de kleine kernen versterkt het de leefbaarheid. Hiervoor is een ruime keuze in activiteiten rond sport, cultuur en cursussen van belang. Het faciliteren van het gezamenlijk gebruik van voorzieningen door lokale verenigingen en initiatieven vanuit de bevolking versterken deze binding. We ondersteunen dit door een actief voorzieningenbeleid. Bijvoorbeeld door het faciliteren van uitbreiding van sportlocaties.

Evenementen

Houten biedt ruimte voor klein- en grootschalige evenementen op allerlei locaties. Inwoners, organisaties en bedrijfsleven zijn daarbij met hun donateurs en sponsors belangrijke initiatiefnemers. Zij moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden door de gemeente en zo min mogelijk worden gehinderd door complexe regels en vergunningen. Te vaak horen we dat initiatiefnemers gedemotiveerd raken van regels vanuit de gemeente. Het evenementenbeleid moet dan ook grondig op de schop. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat organisatoren zelf actief ervoor zorgen dat hun evenement kostendekkend is. Wij willen geen activiteiten die blijvend een subsidie van de gemeente nodig hebben.

De Oranjeverenigingen hebben een behoorlijke bijdrage geleverd in tijden van bezuinigingen. Wij vinden dat er meer geld beschikbaar moet komen voor de organisatie van Koningsdag en de activiteiten rond 4 en 5 mei zodat onze culturele identiteit behouden blijft en versterkt wordt.

Aandacht voor kunst en cultuur

Een goed cultuuraanbod draagt bij aan de verbinding tussen de inwoners van Houten. Bovendien heeft het een positief effect op de aantrekkingskracht van de gemeente. De VVD wil dat er aandacht is en blijft voor cultuurhistorie. Historisch besef en behoud van cultureel erfgoed zijn belangrijk. Dit maakt dat je trots bent op Houten. Bovendien blijkt steeds meer dat cultureel erfgoed en ondernemerschap goed hand in hand kunnen gaan. Wij blijven ons actief inzetten voor eigen (cultuur-) historische evenementen. Het behoud en vieren ervan dragen bij aan het saamhorigheidsgevoel. 

Nog even, en we bevinden ons te midden van twee UNESCO-werelderfgoederen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes. We moeten dit meer uitdragen en benutten om de economische kansen die dat biedt te verzilveren. We kijken dan ook uit naar de ontwikkeling van De Stelling van Honswijk. 

Als VVD dragen wij cultuur een warm hart toe, maar vinden dat de subsidierelatie met de gemeente zo beperkt mogelijk moet zijn. Innovatieve initiatieven om die relatie te verminderen moeten worden gestimuleerd. We hebben waardering voor het cultureel ondernemerschap van Theater aan de Slinger en zijn tevreden over het huidige niveau van het bibliotheekwerk.

Particulier initiatief en ondernemerschap zijn voor de VVD een belangrijke factor. De cultuursector moet zich voor haar omzet richten op bezoekers, donateurs en sponsoren. De gemeente is er om te faciliteren en te participeren, niet om te financieren. Daarom zijn wij voorstander van de vereenvoudiging van de vergunningverlening en van laagdrempelige en realistische (veiligheids-) eisen bij evenementen.

Zet cookies aan om de video te tonen.