Standpunten

 • Ondernemen

  Agrarische sector

  Een lokaal sterke agrarische sector is enorm belangrijk voor Houten

  Lees meer
 • Ondernemen

  Ondernemerschap

  Ondernemers zijn onmisbaar voor een bloeiende economie

  Lees meer
 • Veiligheid

  Veiligheid

  Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis in Houten

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Natuur en Recreatie

  Het buitengebied van Houten leent zich uitstekend voor recreatie.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Verkeer en Vervoer

  Goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Wonen

  Een passende woning voor alle inwoners

  Lees meer
 • Initiatief

  Initiatieven

  Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het aanpakken van problemen of organiseren van evenementen

  Lees meer
 • Meedoen

  Kunst en Cultuur

  Een goed cultuuraanbod draagt bij aan de verbinding tussen de inwoners van Houten

  Lees meer
 • Meedoen

  Onderwijs

  Goed onderwijs is onmisbaar voor het voorbereiden op toekomst

  Lees meer
 • Meedoen

  Sport

  Wij vinden dat we naast Fietsstad Houten ook Sportstad Houten moeten zijn

  Lees meer
 • Meedoen

  Vluchtelingen

  Goede opvang van slachtoffers van (oorlogs-)geweld

  Lees meer
 • Meedoen

  Werk en Inkomen

  Iedereen die dat kan moet werken om te voorzien in het eigen levensonderhoud.

  Lees meer
 • Meedoen

  Zorg en Welzijn

  Alle inwoners van de gemeente Houten verdienen goede zorg

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Duurzame energie

  Zuinig omgaan met energie en water, goed omgaan met onze omgeving

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Dienstverlening

  De gemeente Houten is er voor u en niet andersom!

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Financiën

  Wij willen lagere lasten voor onze inwoners en ondernemingen in Houten

  Lees meer