VVD stelt vragen over plaatsen zendmast in Schalkwijk

De VVD fractie stelt dinsdagavond tijdens de rondetafelgesprekken een rondvraag over een zendmast. Deze lijkt zonder vergunning neergezet te zijn in Schalkwijk.

De VVD fractie hoorde afgelopen week berichten van verontruste bewoners uit Schalkwijk over een zendmast (zie foto). Deze is vorige week dinsdag 13 februari neergezet langs de Tetwijkseweg, maar een vergunning hiervoor lijkt te ontbreken. 

Graag horen wij van het college antwoord op de volgende vragen:
  1. Bent u op de hoogte van de plaatsing van deze zendmast op 13 februari?
  2. Klopt het dat hier geen vergunning voor is aangevraagd (en toegekend)?
  3. Als er inderdaad geen vergunning is: Hoe gaat het college hier dan nu verder mee om? Is het college net als de VVD van mening dat een zendmast niet zomaar zonder vergunning neergezet mag worden en gaat het nu handhaven?
De VVD wil dinsdagavond antwoorden op deze vragen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een beeldbepalende zendmast zonder vergunning neergezet kan worden. Wij horen graag of het college dit met ons eens is en wat ze eraan gaat doen.