Het gaat financieel goed in Houten, er is ruimte voor lastenverlaging!

Vandaag werd duidelijk lastenverlaging, een van de belangrijke onderwerpen waar de Houtense VVD zich hard voor maakt in deze verkiezingen, binnen handbereik is!

Vandaag werd de gemeenteraad van Houten met behulp van een collegebrief geïnformeerd over de financiële afwikkeling van de ‘Bestemmingsreserve Economische Crisis’. In de afgelopen jaren werden met deze buffer mee- en tegenvallers met elkaar vereffend zodat de begroting toch een meerjarig positief saldo liet zien. In de raad was afgesproken deze buffer tot en met 2017 te laten lopen. Nu de crisis voorbij is kan de balans opgemaakt worden. 

De VVD heeft er vorig jaar voor gepleit om het verwachtte positieve resultaat terug te laten vloeien naar de Houtense inwoners. Zo zei fractievoorzitter en huidig lijsttrekker Eef Stiekema tijdens de behandeling van de begroting over 2018: “Houten heeft haar inwoners gevraagd om de gemeente door de crisis te helpen, en dat is gelukt; sterker nog: er is geld over. En dan is het niet meer dan logisch om dat geld ook terug te geven. De VVD wil dat wel graag in klinkende munt.”

Dat er nu geld over is, is mede te danken aan de Houtense VVD, die zich de afgelopen jaren sterk heeft gemaakt voor een solide begroting.

Het college stelt voor om ca. € 1,0 miljoen euro te besteden aan lastenverlaging. Omgerekend naar onroerend zaakbelasting houdt dit een verlaging van ca. 8% in. De VVD wil hier vol voor gaan, maar  andere partijen zullen na de verkiezingen andere keuzes maken.

Een stem op de VVD is een stem voor lastenverlaging!