Onderhandelingen gestart

Vandaag zijn de onderhandelingen voor een nieuw college in Houten gestart met een openbare bijeenkomst. Het CDA, de grootste partij sinds de verkiezingen, is aan zet om van alle partijen te horen hoe de uitslag wordt geduid en welke kant op geformeerd moet worden.

De VVD gaf aan dat de basis van de coalitie in ieder geval moet bestaan uit de twee grote winnaars: CDA en GroenLinks. Zelf wil de partij ook aansluiten omdat er voldoende aanknopingspunten zijn te vinden. Wie de vierde partij zou kunnen worden liet, de inmiddels wederom tot fractievoorzitter gekozen, Eef Stiekema in het midden.

Belangrijke onderwerpen in de komende jaren zijn wat de Houtense VVD betreft de keuzes ten aanzien van woningbouw en duurzaamheid. Daarnaast is nadrukkelijk aangegeven dat een lastenverlaging en investering in de kwaliteit van de openbare ruimte van groot belang zijn voor de partij.

Namens de VVD zitten Eef Stiekema en kandidaat wethouder Herman Geerdes aan de onderhandelingstafel.