Beoogde collegepartijen in Houten geven toelichting op informatiefase

Gisteravond vond de openbare bijeenkomst plaats waarin de informateur en de onderhandelaars van CDA, GroenLinks, ChristenUnie en VVD toelichting gaven op de informatiefase.

Fractievoorzitter van de Houtense VVD Eef Stiekema: “Toen wij vorige week verkennend spraken met de onderhandelaars van CDA en GroenLinks werd duidelijk dat wij qua vorm en inhoud voldoende overeenkomsten hebben om een coalitie te kunnen vormen. 

Uiteraard waren duurzaamheid, woningbouw en inwonerparticipatie belangrijke onderwerpen. Ten aanzien van duurzaamheid bleken wij dichter bij elkaar te liggen dan in eerste wellicht instantie gedacht wordt. De VVD wil graag inzetten op energiebesparing en verduurzaming, hierbij is draagvlak bij omwonenden voor ons zeker van belang.

Over woningbouw zien we vooral ook overeenkomsten: voldoende woningen om de doorstroming te bevorderen wil iedereen. De stedenbouwkundige verkenning geeft voldoende aanknopingspunten om tot een visie hierop te komen. 

Ook zijn wij van harte bereid om vernieuwende concepten te onderzoeken om bewonersparticipatie te verbeteren. Alles wat ervoor kan zorgen dat mensen, binnen vastgestelde kaders, meer kunnen meepraten over wat ze bezighoudt gaat daar aan bijdragen. 

Verder zien wij voldoende aanknopingspunten om in het coalitieprogramma en in de komende vier jaar ons liberale geluid te laten doorklinken. Wij zijn dan ook blij om deel uit te kunnen gaan maken van dit beoogde college.”

In de komende periode zal duidelijk worden op welke manier input gevraagd zal worden van alle partijen in de gemeenteraad en experts uit de samenleving. 

Op de foto de kandidaat-wethouders van de beoogde collegepartijen. Van links naar rechts: Kees van Dalen (CDA), Hilde de Groot (GroenLinks), Jana Smith-Visser (ChristenUnie) en Herman Geerdes (VVD).