Concept coalitie-akkoord gepresenteerd

Vandaag presenteerden CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie vol trots het concept coalitie-akkoord.

Wij zijn trots op het resultaat, er zijn veel  van onze punten gerealiseerd. 

Zo wordt de ambitie op bouwen verhoogd waarbij er aandacht blijft voor de Houtense kwaliteit. Ook komt er meer geld voor onkruidbestrijding en is er een lastenverlaging voor alle inwoners afgesproken. Andere belangrijke punten zijn de aandacht voor een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, het beter faciliteren van initiatieven van ondernemers en wordt het aanbestedingsbeleid meer op lokale bedrijven en producten gericht. 

Zaterdag 26 mei gaan we in een Expertmeeting in gesprek over het concept akkoord. Het is een eerste stap richting een samenlevingsagenda, meer hierover kunt u lezen in het akkoord.