Coalitieakkoord 'Duurzaam, ondernemend en dichtbij' gepresenteerd

Vandaag hebben CDA, GroenLinks, VVD en de ChristenUnie het coalitieakkoord gepresenteerd en bekend gemaakt hoe de portefeuilleverdeling de komende jaren wordt.

In de afgelopen weken is hard gewerkt door formateur, onderhandelaars, fracties van de partijen en meerdere ambtenaren om te komen tot een concept coalitieakkoord. Afgelopen week gaven experts uit de Houtense samenleving en meerdere politieke partijen nog input zodat nu het definitieve akkoord gepresenteerd kan worden.

Wij zijn trots op het resultaat! Er zijn veel punten gerealiseerd die wij als Houtense VVD belangrijk vinden. Zo wordt de ambitie op bouwen verhoogd waarbij er aandacht blijft voor de Houtense kwaliteit. Ook komt er meer geld voor onkruidbestrijding en is er een lastenverlaging voor alle inwoners afgesproken. Andere belangrijke punten zijn de aandacht voor een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, het beter faciliteren van initiatieven van ondernemers en het meer op lokale bedrijven en producten richten van het aanbestedingsbeleid. 

Zoals besproken zullen de partijen komende maandag in de aula van College de Heemlanden een toelichting op het akkoord geven. Op 7 juni wordt het akkoord toegelicht aan de leden van de Houtense VVD.

Op 12 juni staan het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling op de agenda van de gemeenteraad.