Ledenbijeenkomst Houtense VVD

Gisteren kwamen leden van de Houtense VVD bijeen om het coalitieakkoord te bespreken. Daarnaast stond ook het afscheid van twee raadsleden, een commissielid en de voorzitter van de plaatselijke commissie op het programma.

De aanwezige leden lieten aan de onderhandelaars en fractie weten blij te zijn met het resultaat. In het akkoord zijn meerdere punten opgenomen die erg belangrijk zijn voor onze partij. Lastenverlaging, meer geld voor het onderhoud van de openbare ruimte, minder regels voor het organiseren van evenementen, en meer ruimte voor ondernemers. Het zijn een aantal van de punten die in het verkiezingsprogramma benoemd werden.

In de vergadering werd stilgestaan bij het afscheid van raadsleden Yvonne van Dijk en Marcel Dagniaux en commissielid Geert Renia. Daarnaast nam ook voorzitter van de plaatselijke commissie Fred Vos afscheid na 13 jaar voorzitterschap. Met diverse functies, waaronder wethouder, onderhandelaar en lid van Provinciale Staten stopt een zeer gewaardeerd bestuurslid. Gelukkig gaf Fred aan nog graag beschikbaar te blijven als sparringpartner.

Tot de plaatselijke commissie werd Daan Vermeulen als voorzitter benoemd en trad Rutger Honkoop als bestuurslid toe. Wij wensen Daan en Rutger veel succes met hun nieuwe functie!

Op de foto vlnr: Fred Vos, Daan Vermeulen en Rutger Honkoop.