Agenda raadsvergadering van 12 juni

Dinsdag 12 juni is er weer een raadsvergadering. Op het programma staan onder andere het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders. Voor de VVD zal Herman Geerdes weer in het college plaatsnemen. De vergadering start om 19:00 uur.

Dinsdag wordt er met name gedebatteerd over het coalitieakoord dat CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie in de afgelopen periode bereikten. Het akkoord op hoofdlijnen is in de afgelopen periode met inwoners en  experts uit de Houtense samenleving besproken. In de raadsvergadering krijgen alle partijen de gelegnheid om nogmaals hun visie op het akkoord te geven.

Tijdens de raad  worden daarna de wethouders benoemd: Kees van Dalen (CDA), Hilde de Groot (GroenLinks), Herman Geerdes (VVD) en Jana Smith-Visser (ChristenUnie) zullen zich de komende jaren inzetten om het akkoord verder met de samenleving en raad uit te werken tot een collegeprogramma en het uitvoeren.

Agenda punten