Agenda raadsvergadering van 28 juni

Donderdag 28 juni is er weer een raadsvergadering. Op de agenda staan de Jaarrekening over 2017 van de Gemeente Houten en begroting 2019 WIL.

Bij de Jaarrekening 2017 van de gemeente wordt er onder meer besproken wat er met het overschot van de ‘bestemmingsreserve economische crisis’ moet gebeuren. De VVD heeft altijd geijverd voor het in klinkende munt terug geven van dit geld. Inmiddels blijkt het maar liefst om een bedrag van 1 miljoen euro te gaan! 

Verder wordt er gedebatteerd over de begrotingswijziging WIL 2018 en begroting 2019.

Agenda punten

16.0. Sluiting