Agenda rondetafelgesprekken 3 juli a.s.

Dinsdag 3 juli staat het volgende rondetafelgesprek op het programma. In dit artikel kunt u lezen wat er op het programma staat en welk lid van de VVD fractie het onderwerp behandelt.

 

Rondetafelgesprek 
(tijd en locatie)

Onderwerp

Wie

RTG11 om 20:30u in  kamer 046+047

Financieel kader 2019-2022

Jan Rinkel


Bij vragen of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen kan contact opgenomen worden via: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering kunt u vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemd en eerdere raadsvoorstellen staan ook hier. 

Bovenstaand onderwerp wordt na de informatie vergarende fase in de RTG op 10 juli in de raad besproken.

Waar gaan het rondetafelgesprek over?

Financieel kader 2019-2022

Voor het opstellen van het collegeprogramma 2018-2022, de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 is het voor het college van belang te weten binnen welke financiële kaders de uitwerking moet plaatsvinden. Daarom moet de raad voorafgaand hieraan het financiële kader 2019-2022 vaststellen.

Op basis van dit financiële kader is de prognose voor de structurele beschikbare ruimte voor de uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam, ondernemend en dichtbij’ in het collegeprogramma en de (meerjaren)begroting €0,8 miljoen vanaf 2019 en €1,3 miljoen vanaf 2020.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek en raadsvergadering behandeld door VVD raadslid Jan Rinkel. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.