Laatste raadsvergadering voor het zomerreces

Dinsdag a.s. is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Lees in dit artikel waarover gedebatteerd wordt.

In de debatraad wordt het financieel kader 2019-2022 vastgesteld. Voor het opstellen van het collegeprogramma 2018-2022, de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 is het voor het college van belang te weten binnen welke financiële kaders de uitwerking moet plaatsvinden.

Daarom moet de raad voorafgaand hieraan het financiële kader 2019-2022 vaststellen. Op basis van dit financiële kader is de prognose voor de structurele beschikbare ruimte voor de uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam, ondernemend en dichtbij’ in het collegeprogramma en de (meerjaren)begroting € 0,8 miljoen vanaf 2019 en € 1,3 miljoen vanaf 2020.

Agenda punten