Korte terugblik tijdens het zomerreces

De eerste helft van 2018 zit er op, het zomerreces en de vakanties zijn weer begonnen. Traditiegetrouw een moment van reflectie en vooruit kijken.

De eerste helft werd voor een belangrijk deel gevormd door de gemeenteraadsverkiezingen en dus een wisseling van de wacht in de fractie. Met elkaar hebben we hard gewerkt aan een mooier, liberaler Houten, een verkiezingsprogramma en -resultaat en het bouwen aan het vervolg. Ik wil dan ook de oude fractie, de nieuwe fractie, de plaatselijke commissie en alle leden die zich ingezet hebben in deze periode enorm bedanken voor hun inzet! 

Voor wie het leuk vindt, hieronder (zonder volledig te zijn) nog wat wapenfeiten van het afgelopen half jaar:

  • We hebben elf rondetafelgesprekken en negen raadsvergaderingen gehad. Hierin initieerden we drie moties (waarvan twee aangenomen) en vier amendementen (drie aangenomen). We hebben daarbij onder meer gestreden voor betaalbare woningen in ’t Goy, voor een goed beleid op het gebied van erfgoed, beter en meer beschut werk, voor meer grip op Werk- en Inkomen Lekstroom. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat het overschot op de bestemmingsreserve in klinkende munt wordt terug gegeven (of in ieder geval door dit te verrekenen met de jaarlijkse gemeentelijke belastingen) in plaats van dit via een alternatieve, onuitvoerbare en dure manier te doen. 
  • We hebben een rondvraag gesteld over de plots geplaatste zendmast in Schalkwijk.
  • We waren aanwezig bij verschillende bewonersavonden bij bouwinitiatieven en bij culturele voorstellingen. 
  • We hebben een klinkende verkiezingscampagne gevoerd. Het was een breed opgezette campagne. We lieten met verschillende deelnemers ons liberale geluid in alle debatten en politieke bijeenkomsten horen. Zo was er de avond over Passend Onderwijs, een politiek sportcafé, een avond over en met mantelzorgers, het cultuurdebat, het jongerendebat, het ondernemersdebat, en natuurlijk het grote slotdebat in Schoneveld. We zijn zelfs nog live in debat geweest op de televisie bij RTV Utrecht. We hebben duizenden folders verspreid, waren iedere week zichtbaar in het Groentje en op verschillende websites en Facebook. We publiceerden iedere week minimaal één filmpje waarin een kandidaat zich voorstelde en standpunten verhelderde. Andere partijen lieten meerdere keren weten met bewondering te kijken naar onze campagne en we zagen ook kopieergedrag bij diezelfde partijen. 
  • We hadden samen met onze collega’s uit Nieuwegein een bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen waarbij we enkele interessante bedrijven in beide gemeenten bezochten. 
  • Ons raadslid Yvonne van Dijk kreeg bij haar afscheid terecht een koninklijke onderscheiding voor haar enorme inzet in de Houtense raad. Als fractie hebben we altijd enorm veel van Yvonne geleerd, haar kennis op het gebied van sociale onderwerpen was en is ongekend. Met zo’n lange staat van dienst wist ze niet alleen hoe het zat, maar wist ze ook de aanleiding tot een besluit.
  • We hebben de coalitieonderhandelingen met goed resultaat afgerond. Er zijn veel punten gerealiseerd die wij als Houtense VVD belangrijk vinden. Zo wordt de ambitie op bouwen verhoogd waarbij er aandacht blijft voor de Houtense kwaliteit. Ook komt er meer geld voor onkruidbestrijding en is er een lastenverlaging voor alle inwoners afgesproken. Andere belangrijke punten zijn de aandacht voor een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, het beter faciliteren van initiatieven van ondernemers en het meer op lokale bedrijven en producten richten van het aanbestedingsbeleid. 
  • Dat het coalitieakkoord is opgesteld door ook met de samenleving samen naar de uitdagingen van de toekomst te kijken was inspirerend en hielp zeker om het verhaal scherper en duidelijker op te schrijven. In het coalitieakkoord en bijbehorend financieel kader hebben we de piketpaaltjes kunnen slaan voor de komende vier jaar.

Voor de fractie zal de komende periode in het teken staan van het verder inwerken en doelen stellen: wat willen we als fractie bereiken de komende vier jaar en wat moeten we daar voor doen? Met een voor de helft nieuwe fractie en een deels nieuwe portefeuille voor de anderen is er in ider geval veel energie om aan de slag te gaan voor een nog liberaler, beter en mooier Houten.

Uiteraard blijven wij in de periode van het zomerreces druk als volksvertegenwoordiger; dat stopt nooit. Dus als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft: laat het ons weten!

Eef Stiekema, fractievoorzitter Houtense VVD.