Agenda raadsvergadering 18 september a.s.

Dinsdag 18 september is er weer een raadsvergadering. Op de agenda staat onder meer het collegeprogramma.

Aangezien de debatraad alleen over het collegeprogramma gaat heeft de Agendacommissie besloten dat de raadsvergadering om 20:00 uur begint.

In het collegeprogramma heeft het college in de afgelopen maanden het coalitieakkoord uitgewerkt. Hierbij is het college ook weer in gesprek gegaan met de samenleving om, binnen de beperkte tijd die er voor was, zoveel mogelijk input te krijgen. Tijdens het debat zullen we aandacht vragen voor een aantal onderwerpen die wij als VVD fractie belangrijk vinden.


Agenda punten