Agenda Rondetafelgesprekken 9 oktober a.s.

Dinsdag 9 oktober staat het volgende rondetafelgesprek op het programma. In dit artikel kun je lezen wat er op het programma staat en welk lid van de VVD fractie het onderwerp behandelt.


Rondetafelgesprek 
(tijd en locatie)

Onderwerp

Wie

RTG13 om 20:00u in  kamer 046+047

Rekenkameronderzoek Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp

Mathieu Cox

RTG13 om 20:00u in  kamer 046+047

Subsidieverordening 'Asbest van het dak, zonnepaneel erop' Kromme Rijngebied 2018-2022

Eef StiekemaIn dit RTG staat ook de rondvraag en het spreekrecht voor inwoners op de agenda. Daarnaast worden de raads- en commissieleden bijgepraat over regionale onderwerpen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u contact opnemen via: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering kunt u vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier. 

Bovenstaande onderwerpen worden na de informatie vergarende fase in de RTG's op 30 oktober in de raad besproken.

Waar gaan de rondetafelgesprekken over?

Rekenkameronderzoek Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp 

De directeur an de Rekenkamer van de gemeente Houten heeft onderzoek gedaan nara de structuur van de informatievoorziening aan de gemeenteraad op het gebied van de Jeugdzorg. Door goede informatie te verstrekken, wordt de gemeenteraad immers in staat gesteld inhoud te geven aan de kaderstellend, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat de huidige informatievoorziening over jeugdhulp aan de raads- en commissieleden niet geheel aansluit bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad en voor verbetering vatbaar is. Het rapport bevat aanbevelingen om te komen tot een structuur voor de gewenste informatievoorziening.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD commissielid Mathieu Cox, klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Subsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop’ Kromme Rijngebied 2018-2022 

De gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede hebben gezamenlijk een omgevingsvisie vastgesteld voor het Kromme Rijngebied. In de visie staat onder andere dat de gemeenten de ambitie hebben om de verwijdering van asbestdaken te versnellen en de aanleg van zonnecellen te stimuleren. De gemeenten stellen daarom gezamenlijk een subsidieverordening op. 

De subsidie betreft het vergoeden van het noodzakelijke asbestinventarisatierapport. De kosten van het rapport vergoeden de gemeenten op het moment dat het saneren van een asbest(verdacht) dak meer dan 35 m2 betreft en de eigenaar van het dak minimaal de helft van het dak voorziet van zonnepanelen. 

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD fractievoorzitter Eef Stiekema, klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.