De activiteiten van deze week

Op onze website staan de activiteiten van de komende week weer op een rij. Het belooft weer een interessante week te worden! Via de Activiteitenknop kun je meer details vinden, in dit artikel vind je een beknopte samenvatting.

Maandag

Een drukke avond op het gemeentehuis met achtereenvolgens de Agendacommissie, het Seniorenconvent en het Fractieoverleg. De Agendacommissie wordt voorgezeten door VVD fractievoorzitter Eef Stiekema, in dit overleg wordt samen met vertegenwoordigers van twee andere partijen, de griffie, de gemeentesecretaris en de burgemeester bepaald hoe de agenda van de gemeenteraad er de komende periode uit komt te zien.

In het Seniorenconvent bespreken de fractievoorzitters van alle Houtense politieke partijen hoe verschillend huishoudelijke zaken worden behandeld. In dit overleg staat bijvoorbeeld de procedure op de agenda waarin het werven en benoemen van een nieuwe burgemeester wordt geregeld. Onze huidige burgemeester heeft namelijk aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn, de huidige loopt af op 1 juli volgend jaar. 

In het fractieoverleg bespreken we vervolgens hoe de afgelopen week gegaan is en wat er de komende periode op het programma staat. 

Dinsdag

Eerst worden de raads- en commissieleden bijgepraat door het College over enkele actuele en relevante onderwerpen. Op deze manier blijven we goed op de hoogte van zaken die spelen. De avond wordt vervolgd met een workshop waarin de accountant van de gemeente ons bijpraat over de financiële positie van Houten.

Woensdag

Op woensdag wordt er door VVD Lokaal Netwerk Kromme Rijstreek een cursus Gemeentefinanciën gegeven. Twee van onze fractieleden, de specialisten op dit gebied, gaan de training volgen om zich nog beter te bekwamen op dit belangrijke onderwerp.

Donderdag 

Op donderdag organiseert VVD Regio Midden Nederland een Algemene Leden Vergadering (ALV) in De Bilt. Deze vergadering staat in het teken van het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten Utrecht en die van de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Ook wordt stilgestaan bij de derde verkiezingen van volgend jaar, die van het Europees Parlement. 

Vrijdag

Na zoveel overleggen, trainingen en vergaderingen is te tijd om te ontspannen en in een gezellige setting over politiek te praten met iedereen die daar zin in heeft: de vrijdagmiddagborrel van de Houtense VVD bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Kom je ook voor een praatje, biertje (of iets anders) en bitterbal?