Agenda raadsvergadering 13 november a.s.

Dinsdag 13 november is er weer een raadsvergadering. Op de agenda staat onder meer de gemeentelijke begroting voor 2019.

Aan de agenda van de debatraad is ook de beantwoording van schriftelijke vragen door D66 over inburgering van statushouders toegevoegd. 

Onderstaande agenda is ook te lezen op de website van de gemeente, hierbij staan ook alle stukken. Handig voor als je meer over een onderwerp wilt weten.

Agendapunten


  • 01.0. Opening

02.0. Vaststellen van de agenda

03.0. Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 inzake inburgering van statushouders

04.0. Begroting 2019

05.0. Heropening

06.0. Begroting 2019

07.0. Tweede bestuursrapportage 2018

08.0. Financiƫle verordening ex artikel 212 Gemeentewet

09.0. Definitieve verklaring van geen bedenkingen permanent zonnepark nabij Groenedijkje 7a te 't Goy.

10.0. Begrotingswijziging 2019-1 GGD regio Utrecht

11.0. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht in verband met toetreding gemeente Vijfheerenlanden

12.0. Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Houten

13.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2018

14.0. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 13-11-2018

15.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 30-10-2018

16.0. Vaststellen doorlopende lijst van 13-11-2018

17.0. Sluiting