Weer een boeiende week voor de boeg!

Ook deze week is de politieke agenda weer vol met allerlei interessante bijeenkomsten.

Maandag 

De week wordt geopend met meerdere bijeenkomsten op hetzelfde moment. Helaas kunnen we niet overal bij zijn en moeten we keuzes maken, vooral omdat we in het fractieoverleg de begrotingsraad van dinsdag voorbespreken. We gaan ons best doen om ook vertegenwoordigers bij de overige bijeenkomsten te hebben.

Dinsdag

De avond begint met een bijeenkomst van de Agendacommissie waar Eef Stiekema voorzitter van is. In de Agendacommissie wordt gekeken naar de activiteiten voor de komende periode. De raadsagenda wordt zo langzamerhand weer wat voller met enkele interessante bouwplannen; later meer hierover. De avond wordt vervolgd met de begrotingsraad waarin VVD raadslid Jan Rinkel onze punten zal maken en verdedigen. 

Woensdag

Op woensdag wordt er een avond georganiseerd op het provinciehuis over de Omgevingswet. Centraal staat hoe goed afgestemd kan worden tussen provincie, gemeenten en waterschappen.

Donderdag

Op donderdag is er een avond voor Goyse omwonenden van de beoogde windmolenlocatie Goyerbrug. We zijn erg benieuwd naar wat hier besproken wordt en zullen aanwezig zijn.

Vrijdag

Na zo’n drukke week is het weer tijd voor een ontspannen gesprek over wat ons allemaal bezighoudt. Tijd dus voor de door de plaatselijke VVD commissie georganiseerde vrijdagmiddagborrel. Kom je ook langs bij Eet&Café Gewoon Anders? Tot dan!