Politieke agenda VVD fractie komende week

Komende week is wat minder gevuld dan de afgelopen weken, toch zijn er genoeg interessante avonden voor de boeg. 

Maandag 

Uiteraard hebben we op maandagavond weer ons fractieoverleg waarin we de afgelopen week doornemen en ons voorbereiden op de komende periode. 

Dinsdag

Op deze avond worden de raads- en commissieleden eerst door het college bijgepraat over de lokale woningbouwambities. Daarna zijn er diverse interessante onderwerpen in de rondetafelgesprekken. Zo zijn er twee bestemmingsplannen, wordt gepraat over de belastingverordening van het komend jaar en is de fusie tussen twee basisscholen een onderwerp. 

Woensdag

Op woensdag gaan enkele van onze fractieleden naar de training GemeentefinanciĆ«n II. Hierin staat de financiĆ«le cyclus van een gemeente centraal. Andere fractieleden gaan naar de bijeenkomst van de U10, dit is een samenwerkingsverband van tien Utrechtse gemeenten. Onderwerp van gesprek is de regionale klimaattafel en de relatie met regionale mobiliteit.