Fractieagenda komende week

De komende week staan er weer een aantal bijeenkomsten op de agenda voor de VVD fractie.

Maandag

De avond wordt gestart met het seniorenconvent. In dit overleg bespreken de fractievoorzitters van de politieke partijen in Houten samen met de voorzitter van de raad en de griffie huishoudelijke zaken met betrekking tot de gemeenteraad.

Na het seniorenconvent houdt de fractie haar wekelijkse overleg.

Dinsdag

Op dinsdag is de laatste raadsvergadering van het jaar. Op de agenda staan, na de benoeming van een nieuw commissielid voor GroenLinks, een beperkt aantal onderwerpen op de debatraad.

In de debatraad worden schriftelijke vragen over het appartementencomplex ‘Op Houten’ beantwoord door het college, wordt gedebatteerd over de aanvraag voor een verklaring van geen bedenking voor de nieuwbouw van 32 appartementen aan de Kromme Schaft. Als laatste wordt, mede namens de VVD fractie, een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ (zo heet het als een motie wordt ingediend los van een al geagendeerd agendapunt) ingediend om beleid te ontwikkelen t.a.v. LHBTI+ als onderdeel van inclusiviteit.

De stukken van de agendapunten zijn hier terug te lezen.