Agenda raadsvergadering 22 januari a.s.

Dinsdag 22 januari staat de eerste raadsagenda van het jaar op het programma. Het wordt een korte vergadering aangezien er nauwelijks een debatagenda is.

De raadscyclus van de gemeente Houten volgt het BOB model waarbij er in en rond de rondetafelgesprekken aan Beeldvorming wordt gedaan, in de debatraad Oordeelsvorming volgt en in de besluitvormende raad Besloten wordt. In de raadsvergadering staan debat- en besluitvorming dan ook altijd op de agenda. 

In deze raadscyclus zijn er echter weinig raadsvoorstellen behandeld, daarbij zijn deze ook nog eens door de raads- en commissieleden in voldoende mate besproken en duidelijk genoeg om direct over te gaan tot beslutivorming. Geen debat meer nodig dus...

Op de debatraad staat alleen het benoemen van een nieuw raadslid voor ITH op de agenda. 

Agendapunten

        1. genda
        2. g