Hoe ziet onze toekomst eruit?

Woensdagavond werd in U10 verband, een regionale samenwerking van gemeenten in de Utrechtse regio, gepraat over vier belangrijke rapporten die de bouwstenen zijn voor onze toekomst in de regio.

De avond in Zeist trok veel belangstelling van gemeenteraadsleden en bestuurders uit de regio. De raadszaal puilde uit bij de inleidende presentaties van burgemeester Janssen van Zeist, burgemeester Backhuijs van Nieuwegein en wethouder Herman Geerdes uit Houten. 

De colleges van de betrokken Utrechtse gemeenten zijn door het U10-netwerk gevraagd om deze vier rapporten te aanvaarden als bouwstenen voor het ruimtelijk-economisch programma (REP) en de daarmee samenhangende regionale energiestrategie (RES) en het regionale mobiliteitsprogramma U NED/ het Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-Mirt).

Een hoop afkortingen waardoor het misschien ver van je af lijkt te staan. Maar niets is minder waar! Het gaat om hoe onze regio zich de komende tien tot twintig jaar zal ontwikkelen. Zo zullen er zo’n 100.000 woningen bij moeten komen, groeit de arbeidsmarkt naar verwachting met 80.000 banen en moet de infrastructuur daar op worden aangepast. Daarnaast is de energietransitie in volle gang en moeten we niet vergeten dat recreatie voor alle inwoners belangrijk is voor de nodige ontspanning. Al deze uitdagingen moeten dan ook nog eens goed op elkaar aansluiten... het is nogal wat! De komende tijd zullen verschillende groepen verdere praten over de invulling van deze toekomstbepalende plannen. Uiteraard zorgen wij dan dat onze ideeën ook gehoor vinden.

Heb je er ook goede ideeën over? Laat het ons weten!