Agenda Rondetafelgesprek 5 februari a.s.

Aanstaande dinsdag is er weer een rondetafelgesprek. Hierin wordt het Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers besproken. Een belangrijk document dat aan de basis staat van hoe Houten er over decennia uit zal zien.

In de afgelopen periode is een Stedenbouwkundige Verkenning uitgevoerd. Hierin is in beeld gebracht wat de kwaliteiten en uitdagingen van Houten zijn en waar mogelijkheden liggen voor uitbreiding van woningbouw. 

De verkenning laat zien dat Houten te maken heeft met grote lokale opgaven als demografische veranderingen (vergrijzing en verdunning) en een niet passende woningvoorraad van Viveste. Daarnaast is Houten onderdeel van een sterk groeiende regio met een woningbehoefte van meer dan 100.000 woningen tot 2040 in U10. 

In het collegeprogramma 2018-2022 heeft het college aan deze opgaven op te willen pakken. Dit wil het doen door te onderzoeken of de bouw van 4.300-5.300 woningen tot 2040 te realiseren is en past binnen het Houtens DNA. Hiertoe wordt een Ruimtelijke Koers ontwikkeld. Deze koers moet leiden tot een gefundeerd “go” of “no-go” besluit betreffende gebieden, programma, strategie en randvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Het Plan van Aanpak beschrijft de werkwijze om de Ruimtelijke Koers Houten te ontwikkelen. 

De raad wordt nu gevraagd dit Plan van Aanpak vast te stellen en een aanvullend werkbudget beschikbaar te stellen.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp. 

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
420:30uRaadzaalRuud Vis 

Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers Houten

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.

Dit raadsvoorstel wordt op 12 februari in de raad besproken.