Statement bij de behandeling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester

Onderstaand is het statement terug te lezen dat de voorzitter van de vertrouwenscommissie Eef Stiekema uitsprak bij de behandeling van de profielschets en het aanbieden ervan aan de Commissaris van de Koning Hans Oosters.

“Beste aanwezigen,

Hierbij wil ik allereerst een warm welkom uitspreken aan de Commissaris van de Koning, de heer Oosters. Het is een speciale avond: uw eerste bezoek in functie aan Houten en dan gaan we het ook nog eens over het proces hebben om te komen tot een nieuwe burgemeester. Een proces waarin u een belangrijke rol heeft. 

In mijn bijdrage zal ik kort proberen te schetsen hoe de profielschets tot stand is gekomen en zal ik het profiel toelichten. Vervolgens krijgen de verschillende raadsfracties de gelegenheid om in een kort statement aan te geven wat zij belangrijk vinden in het profiel. Ook het college heeft aangegeven graag haar reactie te willen geven op de profielschets. Hierna geef ik de commissaris graag de gelegenheid om nadere vragen te stellen over het profiel.  


Hoe is de profielschets tot stand gekomen?

Direct nadat onze huidige burgemeester Wouter de Jong aangaf niet beschikbaar te zijn voor een volgende periode zijn de voorbereidingen gestart voor het zoeken en vinden van een opvolger. Eén van die taken is dan het opstellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester, een belangrijk document omdat deze gebruikt wordt in de eerste, tweede en derde selectie. Als namelijk een potentiële kandidaat zich niet kan vinden in het profiel, dan zal zij of hij zich niet melden. Dat is de eerste selectie. Later zal de profielschets door de commissaris (tweede selectie) en door de vertrouwenscommissie (derde selectie) gebruikt worden om kandidaten aan te toetsen. 

Wij hebben het profiel daarom met de nodige zorgvuldigheid en met inbreng van zoveel mogelijk mensen opgesteld. Wij hebben onze inwoners gevraagd naar hun mening (inwonerconsultatie door Citisens), we hebben alle raads- en commissieleden inbreng laten geven en hebben daarbij ook aansprekende voorbeelden van andere gemeenten gebruikt (Veenendaal, Amstelveen, het Houtense profiel van zes jaar geleden) en is ook het onderzoek van Binnenlandse Zaken ‘wie zijn de Nederlandse burgemeesters?’ meegenomen. 

Welke accenten zijn van belang in de profielschets?

Aan de inwonerconsultatie hebben maar liefst 1.043 mensen meegedaan. Samengevat hebben inwoners daarin aangegeven een burgemeester te willen die vooral informeel, mensgericht en toegankelijk is. Iemand die kansen signaleert en daarnaar handelt, rekening houdend met het dorpse karakter van Houten. 

Bij de open vragen kon aangegeven worden waar men aan denkt wanneer men de nieuwe burgemeester ziet. Aardig om aan te geven is dat onze huidige burgemeester Wouter de Jong vaak werd genoemd; de nieuwe burgemeester zou een eeneiige tweelingbroer moeten zijn, een kloon of er gewoon op moeten lijken voor wat betreft eigenschappen. Een mooi compliment voor hem, denk ik zo. Gezegd moet worden dat andere antwoorden van andere inwoners hier echter op gespannen voet mee staan: zo zou volgens hen de nieuwe burgemeester een vrouw, gekleurd en atheïst moeten zijn. Ook zijn veel politieke partijen genoemd als voorkeurspartij of als juist geen optie. We kunnen concluderen dat we niet iedereen tevreden zullen stellen. 

Belangrijke kenmerken in de profielschets:

  • Inwoners vinden het in Houten prettig wonen, werken, sporten en recreëren. Dat moet zo blijven ook al heeft de gemeente grote uitdagingen zoals de vraag naar woonruimte, de energietransitie en de transformatie van het sociaal domein.
  • De burgemeester moet een toegankelijke netwerker zijn die bijdraagt aan de versterking van de sociale samenhang. Zij/hij staat midden in de samenleving en weet daarbinnen op informele en enthousiaste wijze verbindingen te leggen.
  • De burgemeester heeft een rechte rug, treedt gezagvol op bij overlast, criminaliteit, crises en ondermijning en kan besluiten nemen. Zij/hij toont bestuurlijke moed en is zacht waar het kan en streng waar dat moet.
  • De burgemeester treedt op als boegbeeld voor de ambities van Houten, zowel binnen de eigen gemeentegrenzen als in de regio. 

Kortom Commissaris, wij zoeken een sterke burgemeester die goed en soepel kan inspelen op ontwikkelingen, die kan variëren in bestuursstijl en kan schakelen tussen verschillende rollen. De nieuwe burgemeester is een daadkrachtige motivator (informeel en mensgericht) die kansen signaleert, oppakt en draagvlak stimuleert voor nieuwe creatieve benaderingen die nodig zijn om de huidige en toekomstige uitdagingen van Houten de baas te kunnen.”

Nadat alle raadsfracties en het college de gelegenheid hadden om in een kort statement aan te geven wat ze belangrijk vinden in het profiel voor de nieuwe burgemeester kreeg de Commissaris enkele vragen beantwoord.

Vervolgens werden het profiel, de vertrouwenscommissie en de verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld. Voorzitter van de vertrouwenscommissie Eef Stiekema bood tot slot het profiel aan aan de heer Oosters en gaf hem daarmee een voor Houten kenmerkend cadeau: een kunstwerk van een fietser vergezeld van een kaart met fietsroutes uit de gemeente.