Agenda raadsvergadering dinsdag 12 maart

De vergadering wordt voorafgegaan door de jaarlijkse ontmoeting van de gemeenteraad met de Houtense kinderraad. In dit gesprek zal de kinderraad aandacht vragen voor een aantal onderwerpen.

De gemeenteraadsvergadering start om 20:00 uur met een nieuw onderdeel: het vragen-halfuurtje. Hierin kunnen de raadsfracties een vraag aan het college stellen over een niet geagendeerd onderwerp. Voorheen was dit een agendapunt bij rondetafelgesprekken, omdat de betreffende collegeleden dan niet altijd aanwezig waren bleef het antwoord soms uit. 

De raadsvergadering wordt vervolg met het benoemen van twee nieuwe commissieleden: de heer Kasius (ITH) en de heer Osnabrück (SGP).

Gedebatteerd wordt over het draaiprogramma en afronding evaluatie Windpark Houten en de Kadernota GGD regio Utrecht (GGDrU). Ten aanzien van het windpark Houten heeft de Houtense VVD niet onder stoelen of banken gestoken dat het, in lijn met het collegevoorstel, zal pleiten voor het handhaven van de maatwerkvoorschriften. Fractievoorzitter Eef Stiekema: “De windmolens zijn er op basis van deze voorwaarden gekomen, en daar kan niet zomaar eenzijdig van afgeweken worden.”

Het debat over het raadsvoorstel Kadernota GGDrU is op aandringen van de VVD geagendeerd. Voor het tweede jaar op rij wordt een beleidsarme Kadernota voorgelegd. Met een amendement wil VVD raadslid Karen Voshol het raadsvoorstel laten aanpassen zodat de GGDrU haar huiswerk opnieuw doet en met een betere Kadernota komt.

De raadsvergadering is live te volgen.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vragen halfuur
 4. Benoeming nieuwe commissieleden
 5. Draaiprogramma Windpark Houten en afronding evaluatie Windpark Houten
 6. Kadernota 2020 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht
 7. Heropening
 8. Draaiprogramma Windpark Houten en afronding evaluatie Windpark Houten
 9. Kadernota 2020 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht
 10. Bestemmingsplan Lagedijk 29C
 11. Exploitatieplan, 1e herziening Hofstad III Loerik V Zuidwest
 12. Maandelijkse begrotingswijziging maart 2019
 13. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 12-03-2019
 14. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 12-02-2019
 15. Vaststellen doorlopende lijst van 12-03-2019
 16. Sluiting

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.