VVD Statement Raadsvoorstel Draaiprogramma Windpark Houten en afronding evaluatie Windpark Houten

Onderstaand is het statement terug te lezen zoals VVD fractievoorzitter Eef Stiekema dat uitsprak bij de behandeling van het raadsvoorstel Draaiprogramma Windpark Houten en afronding evaluatie Windpark Houten.

Voorzitter, college, collega raads- en commissieleden en overige belangstellenden,

Vandaag bespreken wij de evaluatie van de draaiproef Windpark Houten en ronden we de evaluatie van het windpark af. Er is in deze raad al veelvuldig over deze windmolens gesproken, met het afronden van de algemene evaluatie is het hopelijk de laatste keer. 

Voorzitter, de Houtense VVD hecht waarde aan een betrouwbare overheid. Daarom zijn wij het ook eens met het college dat voorstelt de maatwerkvoorschriften te handhaven. Wij hebben deze in de Houtense raad afgedwongen om overlast te beperken. Deze afspraak kan wat ons betreft alleen veranderd worden als er een ruime meerderheid van de omwonenden voor wijziging is. Het is daarom goed dat het college een onafhankelijke instelling als de Universiteit Utrecht (UU) heeft gevraagd om een en ander te onderzoeken.

De conclusies zijn helder: er is vanuit de respondenten als geheel geen sterke voorkeur om de proef permanent te maken. Dit is volgens de onderzoekers vooral te verklaren vanwege de toegenomen overlast bij direct omwonenden, met name in de avond en nacht. Dit is toe te wijzen aan het aantal toegenomen nachtelijke draaiuren. Wat ons betreft is het niet meer dan terecht dat de direct omwonenden (Veerwagenweg en buitenste ring Waters en Polders) zwaarder meetellen. Als je het bekijkt vanuit ‘lusten en lasten oogpunt’, is de last bij deze groep namelijk het grootst. De onderzoekers concluderen dat het handhaven van het draairegime zoals dat tijdens de proef werd gehanteerd, kan leiden tot het verder schaden van het vertrouwen. 

In de afgelopen periode hebben wij als fractie een rondgang door de Waters en Polders gemaakt en bewoners naar hun mening gevraagd. Wij hoorden ook daar wisselende reacties, eigenlijk dus in lijn met wat de onderzoekers al aangaven: er zijn mensen die overlast ervaren, anderen willen graag dat de windmolens meer draaien. 

Zoals eerder gesteld: de Houtense VVD hecht waarde aan een betrouwbare overheid. Onze fractie vindt het daarom ook een goede zaak dat het college op basis van het onderzoek en in lijn met de conclusies ervan heeft besloten vast te houden aan de maatwerkvoorschriften die sinds de bouw gelden. Op basis van het feit dat de draaiproef het laatste was dat onderzocht zou worden en de conclusies die er uit getrokken worden, vinden wij dat de algehele evaluatie nu ook afgerond kan worden.