Statement VVD Raadsvoorstel Kadernota 2020 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht

Onderstaand is het VVD statement terug te lezen naar aanleiding van het raadsvoorstel Kadernota 2020 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Utrecht zoals dat werd uitgesproken door VVD raadslid Karen Voshol.

Voorzitter,

Dit is de tweede keer dat de GGDrU met een beknopte kadernota komt. Een kader waarin de GGD zelf aangeeft dat de nota een moment is waarbij gemeenteraden invloed kunnen uitoefenen op de kaderstelling en de keuzes voor GGDrU. Daarom is het belangrijk om nu een stevig signaal af te geven aan de GGDrU om onze punten van kritiek serieus te nemen.

Instanties als de GGDrU staan al op afstand van de democratische gekozen gemeenteraden en door de transparantie in het kader te beperken wordt deze afstand nog verder vergroot.De GGDrU gebruikt als argument dat het een beleidsarm kader is. Echter zowel voor een beleidsarm kader zijn cijfermatige effecten te geven, als voor van de huidige exogene en endogene ontwikkelingen, zoals die genoemd worden in hoofdstuk 3 en 4 van het kader.

Deze kunnen als risico’s met een eventuele financiële bandbreedte worden weergegeven op het bestaande of vorige kader. Zo wordt voor de gemeenteraden dan ook duidelijk welke ruimte er is voor nieuw beleid. Dit maakt het kader dan ook relevant.

Daarnaast wordt het begrip kader wel erg ruim gehanteerd. Bijvoorbeeld in punt 3 van hoofdstuk 4 waar voor de prijsontwikkeling wordt uitgegaan van het Bruto Nationaal Product,  maar in punt 4 wordt dit weer ontkracht door prijsontwikkelingen ook via een begrotingswijziging op te voeren. Een ander voorbeeld betreft punt 5 dat stelt dat de uitgangspunten rondom indexering worden gehanteerd totdat het bestuur besluit om hiervan af te wijken. Wat is dan de waarde van dit kader?

Concluderend, de GGD biedt een kader aan dat geen kader ofwel begrenzing omvat.Wij willen dat de wethouder haar verantwoording hierin neemt en de zienswijze dusdanig aanpast zodat de GGD dit keer wel met een duidelijk kader komt. Het feit dat dit de tweede keer is, is voor ons een teken om aan de bel te trekken.

Immers, als alles blijft zoals het was, is er geen vooruitgang. Wij willen door, maar dan wel op een verantwoorde manier, zoals wij verplicht zijn tegenover onze inwoners.