Agenda Rondetafelgesprek 19 maart a.s.

In deze rondetafelgesprekken (RTG) twee onderwerpen: het Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid waarin de prioriteit van projecten op dit gebied wordt bepaald en de gewijzigde Verordening Jeugd. Bij dit laatste raadsvoorstel zijn een aantal onderdelen beter vastgelegd.

In onderstaande tabel is terug te vinden welk VVD fractielid bij de verschillende onderwerpen het woord voert. Onder de tabel zijn samenvattingen per raadsvoorstel te lezen.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
620:00uRaadzaalRuud Vis / Robert Paling

Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid

Karen Voshol / Mathieu Cox

Gewijzigde Verordening Jeugd

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.

Deze raadsvoorstellen worden op 2 april in de raad besproken.

Samenvatting Raadsvoorstellen

Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid

Met een vastgesteld bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid worden de kaders waarbinnen projecten op het gebied van mobiliteit prioriteit krijgen helder. De ambities van het college zijn hoog, er worden de komende jaren veel ontwikkelingen verwacht. Hoewel een bestedingsplan mobiliteit eigenlijk een collegebevoegdheid is, wordt de raad betrokken omdat ruimtelijke ontwikkelingen altijd veel impact hebben op de directe leefomgeving van mensen.

Als VVD fractie zijn we erg blij met deze handreiking, er is al in het voortraject gebruik van gemaakt zodat twee voor ons belangrijke punten hoger op de lijst van prioriteiten is gekomen: de gevaarlijke kruising bij de Stellingmolen waar fietsers van drie kanten komen terwijl automobilisten afslaan richting of komend vanaf de parkeergarage. De andere is het onderzoek naar het verbeteren van de fietsverbinding naar Utrecht Science Park.  

VVD raadslid Ruud Vis en commissielid Robert Paling zijn portefeuillehouders van dit onderwerp.

Gewijzigde Verordening Jeugd

Dit enigszins technisch raadsvoorstel zorgt ervoor dat de Verordening Jeugd beter hanteerbaar is voor cliĆ«nten en professionals. 

In deze door de raad vast te stellen verordening wordt beschreven hoe landelijke wetgeving op lokaal niveau invulling krijgt. Normaal gesproken kan vervolgens in een, door het college vast te stellen, Besluit Jeugd nadere uitwerking beschreven worden. Er is gebleken dat een aantal zaken in het Besluit waren beschreven terwijl dit in de Verordening had moeten staan. Dit raadsvoorstel zet dit recht zodat weer aan wet- en regelgeving wordt voldaan. 

VVD raadslid Karen Voshol en commissielid Mathieu Cox zijn portefeuillehouders van dit onderwerp.