Agenda raadsvergadering dinsdag 2 april

Aanstaande dinsdag is er weer een raadsvergadering. De debatraad heeft een beperkte agenda en start dan ook pas om 20:00 uur. Na het vragen-halfuurtje wordt alleen gedebatteerd over het Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid.

Met een vastgesteld bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid worden de kaders waarbinnen projecten op het gebied van mobiliteit prioriteit krijgen helder. De ambities van het college zijn hoog, er worden de komende jaren veel ontwikkelingen verwacht. Hoewel een bestedingsplan mobiliteit eigenlijk een collegebevoegdheid is, wordt de raad betrokken omdat ruimtelijke ontwikkelingen altijd veel aandacht krijgen. Als VVD fractie zijn we erg blij met deze handreiking, er is al in het voortraject gebruik van gemaakt zodat twee voor ons belangrijke punten hoger op de lijst van prioriteiten is gekomen: de gevaarlijke kruising bij de Stellingmolen waar fietsers van drie kanten komen terwijl automobilisten afslaan richting of komend vanaf de parkeergarage. De andere is het onderzoek naar het verbeteren van de fietsverbinding naar Utrecht Science Park.  

Ten aanzien van de in het rondetafelgesprek besproken Gewijzigde Verordening Jeugd is besloten om dit raadsvoorstel door te schuiven naar de volgende cyclus omdat er nog teveel vragen open bleven. 

De raadsvergadering is live te volgen. 

Agendapunten

 1. Opening debatraad
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vragen halfuur
 4. Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid
 5. Heropening, start besluitvormende raad
 6. Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid
 7. Begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 van Afval Verwijdering Utrecht
 8. Bekrachtiging geheimhouding bijlage 2 (grex) bij raadsvoorstel Herijking visie Oude Dorp
 9. Benoemen plaatsvervangend voorzitters gemeenteraad
 10. Maandelijkse begrotingswijziging april 2019
 11. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 02-04-2019
 12. Vaststellen doorlopende lijst van 02-04-2019
 13. Sluiting

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.