De agenda in mei is weer goed gevuld

De activiteitenkalender voor de fractie ziet er weer ruim gevuld uit. In dit artikel meer over alle onderwerpen in deze maand. Hoewel de eerste week nog leeg blijft door de meivakantie is de agenda goed gevuld.

Fractieoverleg

Nagenoeg iedere maandagavond overlegt de fractie in het gemeentehuis. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl. 

Debat- en besluitvormende raad

Deze maand zijn er twee raadsvergaderingen waarin gedebatteerd wordt over raadsvoorstellen en besluiten worden genomen. De vergaderingen zijn deze maand op 7 en 28 mei. De agenda op 7 mei is beperkt met slecht twee onderwerpen, er wordt gedebatteerd over de Herijking Visie Oude Dorp en over aanpassingen in de verordening Jeugd. De agenda voor 28 mei is nog niet helemaal bekend, maar duidelijk is dat er gedebatteerd wordt over de windmolens bij de Goyerbrug.

Rondetafelgesprekken en Raadpleging

Op twee datums worden rondetafelgesprekken gehouden: 14 en 21 mei. Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Normaal gesproken wordt in een rondetafelgesprek zowel met insprekers als het college gesproken over de onderwerpen, omdat er veel insprekers worden verwacht bij het raadsvoorstel over de windmolens bij de Goyerbrug zal het gedeelte met de insprekers op een separate avond plaatsvinden. Deze avond is geagendeerd als raadpleging en vindt op 8 mei plaats.

Vrijheidscafé: 75 jaar vrijheid, dat vier je samen!

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. In Houten willen we hier met elkaar vorm aan geven. Hoe? Dat bepalen inwoners, organisaties of bedrijven zelf. De gemeente roept hen op om activiteiten te organiseren rond het thema Vrijheid. Dat kunnen volledig nieuwe initiatieven zijn. Of activiteiten waar men al mee bezig was, en die nu in het teken van 75 jaar vrijheid worden gezet. Hoe meer activiteiten, in vele vormen en smaken, des te beter. En daarbij maakt het niets uit of een initiatief groots en meeslepend is of juist kleinschalig of ingetogen. Het café wordt georganiseerd op 8 mei, meer informatie vind je hier.

Voetbalwedstrijd v.v. ‘t Goy - Gemeente Houten

Op 10 mei wordt de jaarlijkse vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen v.v. ‘t Goy en de Gemeente Houten gespeeld. Aan het team van de gemeente Houten nemen raads- en commissieleden, collegeleden en ambtenaren deel. Vanuit de VVD neemt fractievoorzitter Eef Stiekema plaats onder de lat.

Omroep Houten

Op 11 mei is VVD fractievoorzitter Eef Stiekema weer te gast bij het politieke programma op HoutenFM. Van 11:00-12:00 uur wordt de Houtense politieke actualiteit doorgenomen in het programma Daar Hou Ik U Aan. Het programma is live te beluisteren via 107.3FM of via de website van de omroep.

Agendacommissie gemeenteraad

Deze commissie komt op 21 mei weer bijeen, hierin wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie.

Klankbordgroep Sociaal Domein

In deze klankbordgroep vertellen specialisten van de gemeente op het gebied van inkoop, Jeugd en WMO over de actuele zaken in het sociaal domein. In de klankbordgroep, deze maand georganiseerd op 6 en 21 mei zitten voor de VVD raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en fractievoorzitter Eef Stiekema. Als de financiën besproken worden sluit ook onze financieel specialist raadslid Jan Rinkel aan.

Klankbordgroep Ruimte

In deze klankbordgroep worden raads- en commissieleden bijgepraat over actuele en relevante gebiedsontwikkelingen, besproken wordt bijvoorbeeld wat de status van huidige en toekomstige bouwlocaties is. Voor de Houtense VVD nemen raadslid Ruud Vis en commissielid Robert Paling deel aan deze klankbordgroep die deze maand op 21 mei wordt georganiseerd.

Seniorenconvent

Het seniorenconvent, deze maand op 21 mei, is een overleg waarin de fractievoorzitters van de politieke partijen in Houten samen met de voorzitter van de raad en de griffie huishoudelijke zaken met betrekking tot de gemeenteraad afstemmen. De VVD wordt vertegenwoordigd door Eef Stiekema.

Verkiezingen Europees Parlement

Komende maand worden de verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. De VVD gaat deze verkiezingen in onder het motto Focus en Lef. Voor een liberaal Europa kunt u kiezen voor Malik Azmani en zijn lijst. Meer informatie kunt u vinden op de verkiezingswebsite van de VVD.

Audit- en Rekeningcommissie

De Audit- en Rekeningcommissie (ARC) bespreekt de Jaarstukken met de accountant en heet dus een belangrijke taak in het controleren van de bestedingen van de gemeente Houten. VVD raadslid Jan Rinkel is een van de leden van de ARC die deze maand op 6 en 22 mei bijeenkomt.

Bijpraten College

Op gezette tijden worden raads- en commissieleden door het college bijgepraat over actuele onderwerpen. In deze maand zal dat op 14 en 21 mei gebeuren.

VNG Utrecht Voorjaarscongres

Op 24 organiseert de Vereniging Nederlandse Gemeenten provincie Utrecht haar voorjaarscongres. Voor deze gelegenheid is Houten de gastgemeente: de dag vindt plaats op Fort Honswijk. Meer informatie vind je hier.

VrijMiBo mei

Zoals altijd ook een door de Houtense VVD georganiseerde vrijdagmiddagborrel op de derde vrijdag van de maand bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Op 17 mei praten we met elkaar over lokale en actuele politieke onderwerpen. Kom je ook langs op de gezelligste politieke borrel van Houten?

Detailinformatie over de bijeenkomsten vind je op de activiteitenpagina van onze website: https://houten.vvd.nl/activiteiten