Fractievoorzitter ITH Gerard Zandbergen plotseling overleden

Vandaag hoorden wij het zeer treurige nieuws dat ITH fractievoorzitter Gerard Zandbergen plotseling is overleden. Wij zullen Gerard herinneren als een zeer bevlogen en betrokken politicus die zich onvermoeibaar inzette voor Houten en haar inwoners. Wij zullen Gerard missen en wensen zijn familie, fractie en partij veel sterkte toe!

Het persbericht van ITH:

Voorman ITH, Gerard Zandbergen, in harnas gestorven 

ITH-fractie treurt om verlies van bevlogen en betrokken leider

Gerard Zandbergen, fractievoorzitter en politiek leider van Inwonerspartij Toekomst Houten, is onverwacht in de ochtend van 4 mei 2019 overleden. Met grote verslagenheid hebben de fractie en het bestuur van ITH kennisgenomen van dit bericht. “We verliezen in hem een bevlogen en betrokken leider, die altijd voor de inwoners van Houten klaarstond”, aldus vice-fractievoorzitter Hanny Van Doorn-van Bijlevelt. Ook zijn zoon en collega-raadslid, Willem Zandbergen, spreekt van een groot verlies. “Het was zo bijzonder om als vader en zoon in de Houtense politiek samen te mogen optrekken. Aan één oog hadden wij genoeg om elkaar te begrijpen. Ik zag van dichtbij hoe hij zich het lot van inwoners aantrok: oprecht, eerlijk en strijdbaar. We gaan onze kleurrijke leider missen, maar bovenal ga ik een lieve en zorgzame vader missen, die baken in mijn leven was”.

Gerard Zandbergen heeft zich altijd beijverd voor de positie van inwoners van de gemeente Houten. In 2005 richtte hij Inwonerspartij Toekomst Houten op. Hij heeft de partij gebracht tot een factor van betekenis in de Houtens politiek. De afgelopen jaren behoorde de partij steevast tot één van de drie grootste partijen in Houten. Het daadwerkelijk betrekken van inwoners bij besluitvorming was zijn rode draad. Daar waar inwoners niet serieus werden genomen, voerde hij regelmatig stevig oppositie. Hij heeft altijd aangegeven dat dit niet persoonlijk bedoeld was, maar dat hij het zag als zijn democratische opdracht om de belangen en de positie van inwoners goed te behartigen. Dat is waarom de mensen voor mij altijd hebben gekozen. Tot het laatst was Gerard Zandbergen actief. Onlangs nog stelde hij vragen aan het college van B&W over het sluiten van de huisartsenpost, omdat hij wil dat de medische zorg voor de inwoners geborgd blijft. Hij is feitelijk in zijn harnas, gestorven. Met het verlies van Gerard Zandbergen is ITH een boegbeeld en voorbeeld verloren voor ITH en van de Houtens politiek, aldus Hanny Van Doorn-van Bijlevelt.