Agenda Debat- en Besluitvormende raad donderdag 16 mei

Aanstaande donderdag wordt de uitgestelde raadsvergadering gehouden, in dit artikel meer over wat er wordt besproken.

Aanstaande donderdag vindt de, vanwege het overlijden van ITH fractievoorzitter Gerard Zandbergen, uitgestelde raadsvergadering plaats.

De vergadering start dan om 19:00 uur en vangt aan met een In Memoriam. Na het vragen-halfuurtje wordt een nieuw commissielid voor het CDA geïnstalleerd en wordt gedebatteerd over de raadsvoorstellen ‘Herijking Visie Oude Dorp’ en de ‘Gewijzigde Verordening Jeugd’.

Ten aanzien van de Herijking Visie Oude Dorp kan gezegd worden dat dit pas het begin is van het proces om tot een actualisering van de visie te komen. Inmiddels heeft de VVD fractie met verschillende belanghebbenden gesproken om een goed beeld te krijgen van mogelijkheden en wensen. Deze zullen we in het vervolgtraject meenemen in de beraadslaging, maar daarnaast blijven we gedurende het traject steeds in gesprek met betrokkenen.

Voor wat betreft de Gewijzigde Verordening Jeugd kan gesteld worden dat het een technische aanpassing is. Aanvullend is het natuurlijk goed nieuws dat er vanuit de Rijksoverheid meer geld voor de Jeugdzorg lijkt te komen aangezien alle gemeenten worstelen met een sluitende begroting na de decentralisatie.

De raadsvergadering is live te volgen. 

Agendapunten

 1. Opening
 2. In memoriam Gerard Zandbergen
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Vragen halfuur
 5. Benoemen commissielid voor de fractie van het CDA
 6. Herijking visie Oude Dorp
 7. Gewijzigde Verordening jeugd
 8. Heropening
 9. Herijking visie Oude Dorp
 10. Gewijzigde Verordening jeugd
 11. Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
 12. Bekrachtiging geheimhouding op bijlage bij raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug
 13. Maandelijkse begrotingswijziging mei 2019
 14. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 07-05-2019
 15. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 12-03-2019
 16. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 02-04-2019
 17. Vaststellen doorlopende lijst van 07-05-2019
 18. Sluiting

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.