“Het Oude Dorp: evenveel meningen als straatklinkers”

Onderstaand is het statement van VVD raadslid Ruud Vis terug te lezen dat hij verwoordde bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Herziening Visie Oude Dorp’ in de raadsvergadering van 5 juni.

“Voorzitter,

De gemeente Houten is van ons allemaal. De diversiteit aan insprekers tijdens de RTG heeft duidelijk gemaakt dat er over het Oude Dorp even zoveel meningen zijn als dat er straatklinkers liggen. Het is mooi te zien hoe breed betrokken men met het Oude Dorp is, met als kloppend hart het Plein. Deze plek heeft absoluut een unieke status verworven in de harten van vele Houtenaren. Laten we daar uiterst zorgvuldig mee om blijven gaan.

Voorzitter, wanneer we deze startnotitie vaststellen gaat het proces pas echt beginnen. We hoeven dan ook op dit moment niet veel te zeggen over wat we inhoudelijk persé wel of niet willen binnen het zogenaamde focusgebied. Dat is namelijk juist wat er in het vervolgproces aan bod en boven tafel moet komen. Er is volgens mij immers nog niks in beton gegoten. Wel is voor mij en de VVD van enorm belang dat gedurende het proces van de herijking van de visie op ons Oude Dorp, het volgende in acht wordt genomen;

  • Zorg voor evenwichtige input en weging hiervan in het vervolgproces gekenmerkt door een vertegenwoordiging vanuit allerlei bloedgroepen en investeer hier op. Het gevoel heerst dat er al heel veel besloten is en vastligt. Dat gevoel moet plaatsmaken voor het gevoel van betrokkenheid en dat het nog zinvol is om mee te kunnen denken;
  • Neem de huidige problematiek van verkeersafwikkeling en parkeren, de bereikbaarheid van ondernemers én woningeigenaren en de garantie van verkeersveiligheid mee bij elke afweging;
  • Wees gedurende het proces duidelijk en transparant in de consequenties van de keuzes die uiteindelijk in de visie belanden. Probeer uit te leggen dat als we dit uitgangspunt opnemen in de visie, dan heeft dat voor omwonenden op die locatie de volgende gevolgen;
  • Beargumenteer gedurende het proces al de overwegingen en de haalbaarheid van initiatieven ten opzichte van de ambitie óók financieel;

Ik vond de toon van de inspraak van de voorzitter van KNA en zijn boodschap tijdens de RTG heel pakkend. Hij zei dat in het verleden KNA de gemeente Houten als een zeer betrouwbaar en meedenkende partner had ervaren bij de verhuizing destijds naar de Grund. Hij sprak het vertrouwen uit dat mocht de Grund een andere bestemming krijgen dat deze luisterende en meewerkende houding er dan ook nu weer zou zijn. Laten we vooral binnen de huidige leefomgeving op het Oude Dorp de ruimte opzoeken voor elkaars initiatieven en zeker niet elkaars grenzen.”