Agenda RTG dinsdag 21 mei: Nieuwbouw Wegwijzer-Den Oord

Aanstaande dinsdag wordt er in het rondetafelgesprek gesproken over de nieuwbouw locatie Wegwijzer Den Oord. Er staan geen andere onderwerpen op de agenda.

Op 12 februari 2019 heeft de raad het college gevraagd om voor 28 mei 2019 met een aangepast voorstel te komen voor de nieuwbouw van Wegwijzer-Den Oord. Het voorgelegde plan (Model 0) omvatte 48 appartementen en had onvoldoende draagvlak bij omwonenden. Een aangepast plan moet 45 tot 51 woningen omvatten en de stedenbouwkundige kwaliteit van Model 0 moet behouden blijven.

In de klankbordgroep Wegwijzer-Den Oord (Den Oord Bewonersbelangen, Viveste en gemeente) zijn aan de hand van de geuite bezwaren bij het oorspronkelijke Model 0 een aantal varianten besproken. Het model met 45 woningen en een klein accent (Model 1) had uiteindelijk de voorkeur. Op 6 mei 2019 heeft een meerderheid van 80% van Den Oord Bewonersbelangen (DOBB) hun voorkeur uitgesproken voor Model 1.

Realisatie van Model 1 leidt tot minder woningen, een financieel tekort en verlies aan stedenbouwkundige kwaliteit. Het plan heeft echter wel veel meer draagvlak dan Model 0. Door een scherpe selectieprocedure van de ontwikkelaar en risicobeheersing tijdens het realisatieproces kan het tekort beperkt worden.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp. 

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:30uRaadzaalRuud Vis 

Nieuwbouw Wegwijzer - Den Oord

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.

Dit raadsvoorstel wordt op 28 mei in de raad besproken.