Agenda Debat- en Besluitvormende raad dinsdag 28 mei

Aanstaande dinsdag vindt de volgende raadsvergadering plaats.

De vergadering start om 19:00 uur en start met het vragen-halfuurtje. Hierna wordt gedebatteerd over de raadsvoorstellen ‘Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord’ en ‘Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug’. Omdat er bij beide onderwerpen veel publiek wordt verwacht heeft de Agendacommissie besloten om na het debat over de Nieuwbouw in Den Oord direct over te gaan tot besluitvorming hiervan. Daarna wordt vanaf 20:45 uur verder gedebatteerd over het windpark Goyerbrug. Op deze manier is er voldoende ruimte voor alle belangstellenden bij beide onderwerpen.

De raadsvergadering is live te volgen. 

Agendapunten

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Vragen halfuurtje
  4. Bekrachtiging geheimhouding op bijlage bij raadsvoorstel ontwerp VVGB aanvraag omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug (besluitvorming)
  5. Debat Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord
  6. Besluitvorming Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord
  7. 20.45 uur: Ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug
  8. Heropening (besluitvorming)
  9. Ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug
  10. Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
  11. Bekrachtiging geheimhouding op bijlage bij raadsvoorstel 2019-035 Jaarstukken 2018 - resultaatbepaling
  12. Benoemen lid vertrouwenscommissie
  13. Integraal Veiligheidsplan 2020-2023
  14. Beheersverordening Castellum
  15. Instemming met verklaring i.h.k.v. Vangnetuitkering 2018
  16. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
  17. Jaarlijkse producten Planning en Control Cyclus RUD
  18. Toestemming wijziging GR BghU i.v.m. toetreding Stichtse Vecht
  19. Jaarrekening 2018, eerste begrotingswijziging 2019 en programmabegroting 2020-2023 RHC
  20. Maandelijkse begrotingswijziging mei 2019
  21. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 7(16) en 28 mei 2019
  22. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 12 maart en 2 april 2019
  23. Vaststellen doorlopende lijst van 7(16) en 28 mei 2019
  24. Sluiting

  Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.