Hervatting Raadsvergadering 16 mei aanstaande woensdag 5 juni

Op 16 mei werd een raadsvergadering geschorst vanwege het onwel worden van een van de leden. Op 5 juni wordt de vergadering opgepakt waar deze werd geschorst, bij de behandeling van het raadsvoorstel Herijking Visie Oude Dorp.

Ten aanzien van de Herijking Visie Oude Dorp kan gezegd worden dat dit pas het begin is van het proces om tot een actualisering van de visie te komen. Inmiddels heeft de VVD fractie met verschillende belanghebbenden gesproken om een goed beeld te krijgen van mogelijkheden en wensen. Deze zullen we in het vervolgtraject meenemen in de beraadslaging, maar daarnaast blijven we gedurende het traject steeds in gesprek met betrokkenen.

Voor wat betreft de Gewijzigde Verordening Jeugd kan gesteld worden dat het een technische aanpassing is. Aanvullend is het natuurlijk goed nieuws dat er vanuit de Rijksoverheid meer geld voor de Jeugdzorg lijkt te komen aangezien alle gemeenten worstelen met een sluitende begroting na de decentralisatie.

De raadsvergadering is live te volgen. 

Agendapunten

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Herijking visie Oude Dorp
  4. Gewijzigde Verordening jeugd
  5. Motie vreemd aan de orde van de dag Alliantie Kinderarmoede
  6. Heropening
  7. Herijking visie Oude Dorp
  8. Gewijzigde Verordening jeugd
  9. Motie vreemd aan de orde van de dag Alliantie Kinderarmoede
  10. Sluiting

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.