De agenda was zelden zo interessant als in juni!

Een meer dan interessante maand! Een kleine greep uit de agenda: het afscheid van burgemeester Wouter de Jong, de bekendmaking en installatie van de nieuwe burgemeester en bijeenkomsten in het kader van de Ruimtelijke Koers Houten.

Fractieoverleg

Nagenoeg iedere maandagavond overlegt de fractie in het gemeentehuis. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl. 

Debat- en besluitvormende raad

Deze maand zijn er maar liefst vier raadsvergaderingen waarin gedebatteerd wordt over raadsvoorstellen en besluiten worden genomen. De vergaderingen zijn deze maand op 5, 6, 25 en 27 juni. De raad op 5 juni is de hervatting van de raad van 16 mei die geschorst werd vanwege het onwel worden van een raadslid. De agenda is beperkt met slecht twee onderwerpen, er wordt gedebatteerd over de Herijking Visie Oude Dorp en over aanpassingen in de verordening Jeugd. Ook wordt een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ behandeld over de Alliantie Kinderarmoede. Op 6 juni wordt vergaderd over de nieuwe burgemeester, na het besloten deel wordt in het openbare deel bekend gemaakt wie de raad van Houten voordraagt als nieuwe burgemeester. Vervolgens is op 25 juni een reguliere raadsvergadering. Op 27 juni wordt afscheid genomen van burgemeester Wouter de Jong in een buitengewone raadsvergadering.

Rondetafelgesprekken

Op twee datums worden rondetafelgesprekken gehouden: 13 en 18 juni. Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. .

Voetbalwedstrijd v.v. ‘t Goy - Gemeente Houten

Op 14 juni wordt de jaarlijkse vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen v.v. ‘t Goy en de Gemeente Houten gespeeld. Oorspronkelijk stond deze eerder gepland, maar vanwege het overlijden van ITH fractievoorzitter Gerard Zandbergen werd de wedstrijd uitgesteld. Aan het team van de gemeente Houten nemen raads- en commissieleden, collegeleden en ambtenaren deel. Vanuit de VVD neemt fractievoorzitter Eef Stiekema plaats onder de lat.

Agendacommissie gemeenteraad

Deze commissie komt op 18 juni weer bijeen, hierin wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie.

Klankbordgroep Sociaal Domein

In deze klankbordgroep vertellen specialisten van de gemeente op het gebied van inkoop, Jeugd en WMO over de actuele zaken in het sociaal domein. In de klankbordgroep, deze maand georganiseerd op 18 junii zitten voor de VVD raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en fractievoorzitter Eef Stiekema. Als de financiën besproken worden sluit ook onze financieel specialist raadslid Jan Rinkel aan.

Bijeenkomsten in het kader van de Ruimtelijke Koers Houten

De gemeente Houten wil antwoord geven op de enorme woningvraag in Houten en de regio en wil 4.000 tot 5.000 nieuwe woningen bouwen. Wat, hoe en waar de gemeente dit kan en wil doen wordt uitgewerkt in een Ruimtelijke Koers voor Houten. 

De gemeente wil graag zo veel mogelijk Houtenaren betrekken bij de Ruimtelijke Koers. Daarom nodigt zij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om mee te denken over het karakter en de kwaliteiten van Houten. Hoe kunnen wij deze met extra woningbouw zo ontwikkelen dat Houten ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen? U kunt op verschillende momenten meedenken en meedoen!

Bijpraten College

Op gezette tijden worden raads- en commissieleden door het college bijgepraat over actuele onderwerpen. In deze maand zal dat op 13 en 24 juni gebeuren.

Bezoek aan het Sociaal Team

Op 20 juni organiseert het Sociaal Team een bezoek voor raads- en commissieleden om te zien op welke manier het team werkt en waar men tegen aan loopt.

VrijMiBo juni

Zoals altijd ook een door de Houtense VVD georganiseerde vrijdagmiddagborrel op de derde vrijdag van de maand bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Op 21 juni praten we met elkaar over lokale en actuele politieke onderwerpen. Kom je ook langs op de gezelligste politieke borrel van Houten?

Detailinformatie over de bijeenkomsten vind je op de activiteitenpagina van onze website: https://houten.vvd.nl/activiteiten