Gilbert Isabella voorgedragen als burgemeester van Houten

Zojuist is Gilbert Isabella door Gemeenteraad Houten voorgedragen als nieuwe burgemeester van Gemeente Houten!

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Eef Stiekema verwoordde het als volgt in de openbare raadsvergadering:

“Geachte belangstellenden,

Het is mij een groot genoegen als voorzitter van de vertrouwenscommissie bekend te mogen maken wie de gemeenteraad voordraagt als de nieuwe burgemeester van Houten. 

Op 2 oktober 2018 kondigde burgemeester Wouter De Jong aan dat hij stopt als burgemeester van de gemeente Houten aan het einde van zijn termijn op 1 juli 2019. Hij gaf daarmee aan niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn van zes jaar. 

Er gaan op dat moment diverse radertjes draaien: er wordt een vertrouwenscommissie ingesteld, een profielschets gemaakt en vervolgens aangeboden aan de Commissaris van de Koning de heer Oosters. Bijzonder is dat profielschets werd opgesteld door alle raads- en commissieleden waarbij er inbreng gevraagd en gekregen werd van inwoners uit onze gemeente. Maar liefst 1.043 reacties werden ontvangen en verwerkt! 

De vertrouwenscommissie bestond uit de fractievoorzitters van alle politieke partijen in Houten en had als adviseurs Wethouder van Dalen, Directiesecretaris Barink en Griffier van Zanen. Tijdens de procedure werd de vertrouwenscommissie opgeschrikt door het overlijden van een van haar leden: de heer Gerard Zandbergen, een groot verlies voor de gemeente, de raad en de commissie. De heer Zandbergen werd in de commissie opgevolgd door mevrouw van Doorn. 

In maart liet Commissaris van de Koning via een persbericht weten dat er 18 mensen hadden gereageerd: 14 mannen en 4 vrouwen. Vijf daarvan met ervaring als burgemeester, tien met dagelijks-bestuurservaring in het openbaar bestuur. Na onderzoek door de Commissaris en zijn kabinetschef de heer Thomas werden alle kandidaten en de beargumenteerde voorselectie besproken en opgevolgd.

De Vertrouwenscommissie had zich ondertussen zorgvuldig voorbereid op de sollicitatiegesprekken door middel van training, het opstellen van de vragen en het afspreken wie welke vragen zou gaan stellen tijdens de selectiegesprekken. Tijdens deze gesprekken is gekeken welke kandidaten het beste aansloten bij het profiel waarbij de burgemeester iemand moet zijn die kan verbinden, als boegbeeld kan optreden voor de ambities van de gemeente. Iemand die midden in de samenleving staat, een daadkrachtige motivator is die draagvlak stimuleert. Natuurlijk werd ook nadrukkelijk gezocht naar een persoonlijke ‘klik’. Als voorzitter van de vertrouwenscommissie ben ik zeer blij met het gevoerde proces. De sfeer en de samenwerking binnen de vertrouwenscommissie was zeer prettig en constructief. Alle gesprekken werden ook in goede sfeer gevoerd; alle kandidaten koppelden dit ook zonder uitzondering terug. 

Het keuzeproces in de vertrouwenscommissie werd nog wel wat bemoeilijkt door het feit dat er meerdere zeer goede kandidaten gesproken werden. Maar het is gelukt! Ik ben daarom blij u te mogen melden dat de gemeenteraad de heer Gilbert Isabella bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanbeveelt als burgemeester van de gemeente Houten.

De heer Isabella is 58 jaar, is ongehuwd met partner, en is woonachtig in Utrecht. De argumentatie om de heer Isabella aan te bevelen is gelegen in het feit dat hij als oud-wethouder (PvdA) van de stad Utrecht veel ervaring heeft in het openbaar bestuur, de regio goed kent en van visie getuigt op de uitdagingen waar de gemeente voor staat. De heer Isabella heeft zich laten zien als een stevige, zelfbewuste bestuurder, gericht op samenwerking, met gevoel voor humor en flair. Hij is daarbij laagdrempelig, communiceert op een toegankelijke manier en beschikt over een goed ontwikkeld inlevingsvermogen. Hij brengt zijn overtuigingen in een aansprekend optimistisch verhaal naar voren, wat hem een sterk boegbeeld maakt voor de Houtense ambities. De heer Isabella is zeer gedreven, wil ertoe doen en wil het verschil maken. Hij zoekt de uitdagingen op, zet daarbij in op de verbinding en zal zijn enthousiasme en betrokkenheid inzetten als katalysator voor de motivatie en beweging van anderen.

Voorzitter, tot slot wil ik graag de leden van de vertrouwenscommissie en haar adviseurs enorm bedanken voor hun inzet. Het heeft een goed resultaat gehad waar de inwoners van de gemeente Houten blij mee mogen zijn!”