De fractie kan weer aan de bak in januari!

Kerst, Oud&Nieuw en het bijbehorende politieke reces liggen weer achter de rug. De fractie kan weer aan de bak! In onderstaand overzicht kun je lezen wat er zoal op de agenda staat.

Nieuwjaarsbijeenkomsten

Traditioneel worden er in het begin van het jaar diverse bijeenkomsten georganiseerd om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Het bestuur van de Houtense VVD houdt op 4 januari haar Nieuwjaarslunch, de gemeente Houten doet dit op maandag 6 januari. De VVD Regio Utrecht organiseert op 11 januari een bijeenkomst in Montfoort.

Fractieoverleg

Vrijwel iedere maandagavond overlegt de fractie in het gemeentehuis. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl.

Rondetafelgesprekken

Op 7 januari volgt alweer het eerste rondetafelgesprek (RTG) van het jaar. Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Wat er besproken wordt in dit RTG wordt gepubliceerd op de website van de gemeente, op onze eigen site wordt ook iedere keer een agenda gepubliceerd met een korte toelichting op de onderwerpen. Wil je ons iets over de onderwerpen vragen of vertellen? Laat het dan weten!

Debat- en besluitvormende raad

Deze maand is er één raadsvergadering: op 21 januari. Zoals het er nu uitziet zal deze gaan over de Transitievisie Warmte (wanneer en hoe gaat ‘Houten’ van het gas), het Preventie en Handhavingsplan Alcohol, het Rekenkamerraport over de Uitnodigingsplanologie en de Kadernota VRU 2021.

Het Houtens Sportakkoord

Het college vindt dat zoveel mogelijk mensen met plezier moet kunnen sporten en bewegen en dat zij wij van harte met ze eens. In 2018 is er een Nationaal Akkoord gesloten, op 13 januari organiseert de gemeente een bijeenkomst om te bespreken wat er nodig is om dit naar de Houtense situatie door te vertalen. Alle Houtenaren zijn van harte uitgenodigd om mee te praten!

Regionale Raadsbijeenkomst WMO en beschermd wonen

Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente de taak om maatschappelijke ondersteuning te bieden. Het bieden van beschermd wonen is daar een onderdeel van. Deze bijeenkomst is voorbereidend aan de besluiten over uitvoeringsplannen hierover.

Agendacommissie gemeenteraad

Deze commissie komt in deze maand op 14 januari weer bijeen, hierin wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie.

Bijpraten College

Op gezette tijden worden raads- en commissieleden door het college bijgepraat over actuele onderwerpen. In deze maand zal dat op 7 en 28 januari gebeuren. Bij die eerste bijeenkomst gaat het over de Sociale Koers.

Klankbordgroep Ruimte

In deze klankbordgroep worden raads- en commissieleden bijgepraat over actuele en relevante gebiedsontwikkelingen, besproken wordt bijvoorbeeld wat de status van huidige en toekomstige bouwlocaties is. Voor de Houtense VVD nemen raadslid Ruud Vis en commissielid Robert Paling deel aan deze klankbordgroep die deze maand op de 14e wordt georganiseerd.

Seniorenconvent

Het seniorenconvent, deze maand op 14 januari, is een overleg waarin de fractievoorzitters van de politieke partijen in Houten samen met de voorzitter van de raad en de griffie huishoudelijke zaken met betrekking tot de gemeenteraad afstemmen. De VVD wordt vertegenwoordigd door Eef Stiekema.

VrijMiBo januari 

Zoals altijd ook een door de Houtense VVD georganiseerde vrijdagmiddagborrel op de derde vrijdag van de maand bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Op de 17e praten we met elkaar over lokale en actuele politieke onderwerpen. Kom je ook langs op de gezelligste politieke borrel van Houten?

Detailinformatie over de bijeenkomsten vind je op de activiteitenpagina van onze website: https://houten.vvd.nl/activiteiten. Voor vragen of opmerkingen over de bijeenkomsten horen we graag van je!