Fred Vos benoemd als eregast van de Houtense VVD

Tijdens de traditionele Nieuwjaarslunch van de Houtense VVD werd voormalig voorzitter Fred Vos in het zonnetje gezet.

Vanwege zijn enorme bijdrage in de ontwikkeling van onze partij, zowel lokaal, regionaal als provinciaal, en de hulp bij de persoonlijke groei van politiek actieve leden is Fred benoemd als eregast van de Houtense VVD. 

Fred was…

  • 16 jaar Raadslid in Bunnik (1986 -2002)
  • 13 jaar Wethouder in Bunnik (1989 – 2002)
  • 5 jaar Lid Provinciale Staten Utrecht  (2003 tot 2008)
  • 10 jaar Voorzitter VVD Afdeling Houten (2006 – 2016)
  • 2 jaar lid van de plaatselijke commissie Houten in het Lokaal Netwerk Kromme Rijnstreek (2016 – 2018) en betrokken bij de oprichting en het op gang brengen van het Netwerk. 

Daarnaast zette Fred zich actief in voor onnoemelijk veel commissies, zowel lokaal, regionaal als provinciaal. Momenteel is Fred nog steeds actief in de Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht.