VVD fractie waarborgt inzet BOA’s bij inzet tegen ondermijning.

In de raadsvergadering van 21 januari j.l. werd onder meer het raadsvoorstel Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2020-2023 besproken. Hierin wordt geregeld hoe de gemeente zich inzet om alcoholmisbruik tegen te gaan. Een belangrijke taak, maar VVD raadslid Jan Rinkel vond een weeffout.

De vermeerderde inzet van de Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA) op handhaving van het alcoholpreventieplan zou ten laste kunnen gaan van de inzet van de BOA om ondermijning tegen te gaan. Daarom diende VVD raadslid Jan Rinkel een amendement in waarin dit werd rechtgezet. Het amendement werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. 

In de raadsvergadering werd verder afscheid genomen van Raadsgriffier de heer William van Zanen die Houten na 5 jaar verruilt voor Amsterdam. In onze hoofdstad wordt hij plaatsvervangend Raadsgriffier. De VVD fractie bedankte William voor de meer dan fijne samenwerking en wenst hem veel succes in zijn nieuwe werkomgeving. 

Als interim Raadsgriffier is mevrouw Heleen Hofland aangesteld. Voor de vacature is een sollicitatieprocedure gestart, meer informatie hierover is te vinden via de website van de gemeente.

Wist je trouwens dat de raadsvergaderingen live en terug te zien zijn via de gemeentelijke website? Sinds kort kan ook op onderwerp en spreker gezocht worden in het beeldverslag.