Rondetafelgesprek over De Geer maandag a.s.

Aanstaande maandag is er een rondetafelgesprek over de herontwikkeling van De Grote Geer en De Kleine Geer. Normaal had dit gesprek eerder plaatsgevonden maar omdat het wachten was op een verklaring van geen bedenkingen van de provincie kon het nog niet gehouden worden. Nu de verklaring binnen is kan het onderwerp nog mee in de raadsvergadering van 11 februari.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
119:00uRaadzaalRuud Vis 

Bestemmingsplan De Geer

Vragen of opmerkingen over dit raadsvoorstel en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Het raadsvoorstel van dit rondetafelgesprek wordt op 11 februari in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstel

Bestemmingsplan De Geer

Op 29 oktober 2019 stemde het college in met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp- omgevingsvergunningen voor:

  • Het verbouwen van de Grote Geer tot een gezinshuis met begeleid wonen.
  • Het opsplitsen van de Kleine Geer in twee gezinswoningen.
  • Het oprichten van drie seniorenwoningen en zes gezinswoningen achter en naast de Kleine Geer.

    Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen hebben van 31 oktober tot en met 11 december 2019 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

    VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.