Zorg voor voldoende woningen!

VVD raadslid Ruud Vis had vandaag de eer om de raadsvergadering af te trappen met de grondwetlezing. Hierin vroeg hij bijzondere aandacht voor de noodzaak van voldoende woningen.

Grondwet-lezing

Artikel 22 lid 2; Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

Ik ben in de zeer gelukkige omstandigheid dat mijn beide ouders nog leven en ik twee prachtige jonge meiden heb van 7 en 9 jaar oud en dat ik in een fijn huis woon.

Toen ik zeven jaar was, verruilde mijn ouders Kanaleneiland voor de Vinex locatie Houten. Prachtige nieuwe woningen werden in grote getallen toegevoegd aan het woonarsenaal van Houten. Tot op de dag van vandaag wonen mijn ouders nog in diezelfde woning. Ik heb daar een hele fijne jeugd gehad.

Maar mijn ouders geraken inmiddels aardig op leeftijd. Hun woonwens sluit niet meer aan bij hoe hun huidige woning op dit moment is. Net als zoveel anderen zijn ze op zoek naar een andere woning of een passende oplossing. En ook voor mijn kinderen heb ik het liefst dat ze straks uitzicht hebben op geschikte woonruimte op het moment dat ze daar klaar voor zijn en willen uitvliegen om hun dromen waar te maken en een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Maar het gaat hier natuurlijk niet om mijn ouders of mijn kinderen alleen. Daarvoor sta ik hier niet. Het tekort aan geschikte woningen is op dit moment één van de grootste uitdagingen binnen Nederland dat iedereen raakt.

40 Jaar nadat ik als kleine jongen in Houten kwam wonen, is er een enorme druk komen te staan, of wellicht is deze nooit weggeweest, op die woningmarkt. De vraag is of onze kinderen

straks nog voldoende toekomst zien in Nederland wanneer er onvoldoende woningen zijn? Bouwen lijkt het devies en zo valt ook te interpreteren in de grondwet want, 

het bevorderen van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. Artikel 22 lid 2.

Maar diezelfde overheid lijkt soms haar eigen spagaat te creëren door ambities en wet en regelgeving. Want naast het willen wegnemen van het tekort op de woningmarkt, willen we graag zoveel mogelijk het groen behouden én ook duurzame energie opwekken. En terecht dat we ons integraal over dit soort vraagstukken moeten buigen en dat keuzes soms op gespannen voet staan.

Ik zie die spanning ook tussen de groep mensen die wonen, en de mensen die willen wonen. Vergeet niet dat die eerste groep ooit de tweede groep was. De ruimte is beperkt en onze ambitie is groot. De gemeente Houten heeft in het verleden bewezen zeer kundig om te kunnen gaan met het toevoegen van nieuwe woningen. Met de huidige ruimtelijke koers geeft de gemeente Houten invulling aan het bevorderen van voldoende woongelegenheid zoals vastgelegd in onze grondwet voor onze ouders en onze kinderen.”