Mooi gevulde agenda voor de VVD fractie!

Maart roert zijn staart! Maar wat staat er op de agenda van de fractie van de Houtense VVD?

Fractieoverleg

Iedere maandagavond overlegt de fractie in het gemeentehuis. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl.

Agendacommissie gemeenteraad

Deze commissie komt in deze maand op 3 en 24 maart weer bijeen, hierin wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie.

Raadsactiviteit / Bijpraten door College

Iedere maand wordt er een minimaal één Raadsactiviteit gepland waarin gepraat wordt over een actueel onderwerp. In deze maand wordt op 3 maart gepraat over de Ruimtelijke Koers Houten. Bijgepraat wordt op 9 maart; de raads- en commissieleden worden hierin geïnformeerd over de Regionale Energie Strategie. Op de 17e wordt gepraat over een bestemmingsplan, de Visie Oude Dorp en de nieuwe inburgeringswet. Tenslotte is er nog een avond georganiseerd waarbij de raden van Bunnik en Houten samen praten over de verkeersmaatregelen die er in het buitengebied ten noorden van Houten worden genomen.

Houten on Stage

Op 3 maart wordt Houten in Stage georganiseerd, tijdens dit beroepenfeest voor VMBO leerlingen en beroepsbeoefenaren gaan zij met elkaar en met ons in gesprek over beroepen. Op deze manier kunnen de leerlingen werken aan een netwerk. 

U16 informatiebijeenkomst REP & RES

Op 11 maart wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin gepraat wordt over de plannen die in de regio gemaakt worden met betrekking tot het integraal Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP) en de Regionale Energie Strategie (RES).

Raadsinformatieavond WIL

Op 18 maart worden raads- en commissieleden bijgepraat over de begroting en begrotingswijziging die momenteel actueel is bij de uitvoeringsinstantie Werk en Inkomen Lekstroom.

Seniorenconvent

Het seniorenconvent, deze maand op 24 maart, is een overleg waarin de fractievoorzitters van de politieke partijen in Houten samen met de voorzitter van de raad en de griffie huishoudelijke zaken met betrekking tot de gemeenteraad afstemmen. De VVD wordt vertegenwoordigd door Eef Stiekema.

Klankbordgroep Sociaal Domein

In deze klankbordgroep vertellen specialisten van de gemeente op het gebied van inkoop, Jeugd en WMO over de actuele zaken in het sociaal domein. In de klankbordgroep, deze maand georganiseerd op 24 maart, zitten voor de VVD raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en fractievoorzitter Eef Stiekema. Als de financiën besproken worden sluit ook onze financieel specialist raadslid Jan Rinkel aan. 

Debat- en besluitvormende raad

Deze maand zijn er twee raadsvergaderingen: op 10 en 31 maart. Op de eerste staat in ieder geval de Sociale Koers 2020-2023 op de agenda. Wil je iets over de onderwerpen die in de raad geagendeerd zijn met de fractie bespreken? Laat het weten!

Rondetafelgesprekken

In deze maand zijn er op de 17e rondetafelgesprekken, dit is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Wat er besproken wordt in dit RTG wordt gepubliceerd op de website van de gemeente, op onze eigen site wordt ook iedere keer een agenda gepubliceerd met een korte toelichting op de onderwerpen. Wil je ons iets over de onderwerpen vragen of vertellen? Laat het dan weten!

VrijMiBo februari 

Zoals altijd ook een door de Houtense VVD georganiseerde vrijdagmiddagborrel op de derde vrijdag van de maand bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Op de 20e praten we met elkaar over lokale en actuele politieke onderwerpen. Kom je ook langs op de gezelligste politieke borrel van Houten?

Detailinformatie over de bijeenkomsten vind je op de activiteitenpagina van onze website: https://houten.vvd.nl/activiteiten. Voor vragen of opmerkingen over de bijeenkomsten horen we graag van je!