Belangrijke raadsvergadering op 10 maart

Dinsdag 10 maart wordt de volgende raadsvergadering gehouden. Op het programma van de debatraad staan twee raadsvoorstellen in het kader van de agrarische structuurversterking op het Eiland van Schalkwijk en het Programma Sociale Koers 2020-2023.

Door de agrarische structuurversterking wordt gebiedsontwikkeling mogelijk gemaakt. Met de grondruil nemen agrariërs weer gronden terug van ontwikkelaars en wordt grond aangekocht zodat de Lekdijk versterkt kan worden. Verder kan hiermee de ‘Droom van Schalkwijk’ gerealiseerd worden, worden toeristische routes uitgebreid, kan er een beleefboerderij aan de Kanaaldijk Zuid komen en kan onderzocht worden hoe de ontsluiting en parkeren bij Sportpark Blokhoven verbeterd worden.

In de Programma Sociale Koers stelt de gemeente de doelstellingen vast voor het sociaal domein. Hiermee worden beleidskaders voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugd en Onderwijs, het Gezondheidsbeleid en het kader Lekstroom Werkt / Meedoen naar Vermogen geïntegreerd tot één beleidskader. Verder wordt binnen het programma het vastgestelde pakket bezuinigingen gerealiseerd in samenhang met het inhoudelijke beleid. In het programma wordt onderscheid gemaakt tussen de basis (algemene voorzieningen, sociaal netwerk, etc.), extra steun (participatie, armoedebestrijding, hulp bij opgroeien) en specialistische hulp (bijvoorbeeld vanuit Jeugdwet en WMO). 

Agenda

  1. Opening
  2. Grondwetlezing
  3. Vaststellen agenda
  4. Vragen halfuur
  5. Aankoop ca. 39 ha grond, Agrarische Structuurversterking Project 1
  6. Aankoop 16 hectare grond, Agrarische structuurversterking Project 2
  7. Programma Sociale Koers 2020-2023
  8. Heropening
  9. Aankoop ca. 39 ha grond, Agrarische Structuurversterking Project 1
  10. Aankoop 16 hectare grond, Agrarische structuurversterking Project 2
  11. Programma Sociale Koers 2020-2023
  12. Bestemmingsplan Eikenhout
  13. Kadernota 2021 GGD regio Utrecht
  14. Aanwijzing accountant voor de boekjaren 2020 tot en met 2023
  15. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 10 maart 2020
  16. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van 11 februari 2020
  17. Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 10 maart 2020
  18. Sluiting

  De raadsvergadering begint om 20:00 uur. Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.